Entrar en març significa gaudir de l'Alineació Solar de la penya més emblemàtica de la Vall de Gallinera, la Foradà.

En alguns llibres es contava que existia una tradició que deia que el dia de Sant Francesc la llum del sol passava per l'arc de la Foradà i enllumenava el convent de Gallinera. Un d'aquests documents, escrit cap a 1620, es custodia a l'Arxiu Històric Nacional, secció Osuna, lligall 735/2-29. Va ser escrit pel frare franciscà Antonio Panes i es titola "Noticias que dio el Guardian del Convento, por donde parece que los Exmos. Señores Duques de Gandia como señores de las Valles de Gallinera y Ebo, son Patronos del dicho Convento, que se titula de San Andrés". Un dels fragments del text diu:

"El sitio donde está el convento, es en la ladera, y falda de un monte el qual en invierno, interpuesta su mucha altura, le impide el sol, que apenas deve de gozar tres horas, pero es de notar una cosa, que no parece carezer de motivo piadoso, y es, que el dia quatro de octubre (que es el de la fiesta de N.P. San Francico) entrando el sol por una Peña que está horadada, hiere directamente en nuestro convento, y con su luz, y resplandor le alegra, como que no han podido sufrir sus rayos, que en tan festivo dia, se le oponga el monte, y assi le penetran, y le taladran"

El mateix text també es pot trobar al llibre tercer de la Crònica de la Província de San Ivan Bavtista, de Religiosos Menores Descalzos de la Regvlar Observancia de Nvestro Seraphico Padre San Francisco, al capítol VII, titulat : "De la Congregacion Intermedia del Provincial Fray Geronimo Planes y fundación del Convento de San Andres de Gallinera" (Panes 1665: III 456-457)

Però tot quedava ahí, en una tradició, que fins al veïnat de La Vall de Gallinera desconeixa. No es sabia de ciència certa si açò ocorria, i de ser així, tampoc es sabia l'hora ni el lloc exacte on impactava la llum. Gràcies a l'estudi que va realitzar el investigador José Lull, l'alineació solar de la Foradà ha estat demostrada i comprovada científicament.

A partir d'eixe moment el públic en general pot gaudir d'aquest magnífic espectacle que es repeteix dues vegades a l'any: el 4 d'octubre (festivitat de Sant Francesc) i el 9 de març (festivitat de Santa Francesca Romana). (també es pot visualitzar uns dies abans i després de la data marcada)

L'estudi original de José Lull es va publicar dins del llibre "Trabajos de Arqueoastronomía: ejemplos de África, América, Europa y Polinesia", amb el nom "L'alineació solar del convent franciscà de Benitaia a la Vall de Gallinera".

Des de fa anys l'Ajuntament de la Vall de Gallinera, conjuntament amb la Unió Cultural d'Amics i Amigues de la Vall de Gallinera, organitza diversos actes entorn de la programació. Aquest cap de setmana es pot gaudir d'aquest singular fenomen astronòmic i d'excursions, cultura i gastronomia.