Artistes de l'Exili i La Lluita, obra gráfica original.