Presentación del librp "Joan- Jeroni de Vilaragut 1421- 1463" El fill secret de la Reina Margarida de Prades de Abel Soler.