Exposición "Memorables, Insignes e Intrépidas. 1870 - 1931".