Amb la paraula «matrioixca» es designa una nina de fusta pintada amb colors vius, buida per dins i que es pot obrir per la mitat, que conté un conjunt de nines idèntiques, de mida decreixent, que encaixen l'una dins de l'altra. Es tracta sempre d'un nombre imparell de nines, que pot variar des de cinc fins a un nombre indefinit. La «matrioixca» amb més nines de què es té coneixement consta de setanta-cinc unitats. Es tracta d'una paraula que ens ha vingut a través del rus, però en realitat la idea original d'unes peces que en contenen d'altres en el seu interior prové del folklore japonés. En castellà, sovint s'utilitzen les formes «matrioska», «matriosca» o «matrioshka»; en italià també es vacil·la entre les formes «matrioska» i «matriosca»; en anglés està adaptada com a «matryoshka», i en francés com a «matriochka».

Més informació...