26 de octubre de 2017
26.10.2017

Centrifugar

26.10.2017 | 04:15

La paraula «centrifugar» és un derivat de l'adjectiu «centrífug», compost de la forma prefixada «centri-», que fa referència a 'centre'; la forma sufixada «-fug», provinent del llatí «-fugus», que significa 'fugir', i el sufix «-ar», que servix per a crear formes verbals. L'adjectiu nuclear «centrífug», creat com a cultisme a finals del segle XVIII, s'usa per a denotar alguna cosa que s'allunya d'un eix central.

El verb «centrifugar», per la seua banda, al·ludix a l'acció de posar en marxa un procediment mecànic que permet separar els components d'una mescla per densitats o grossàries diferents. Els avanços tecnològics han fet que esta paraula s'haja popularitzat per a referir-se al procés d'escórrer la roba a través d'un moviment de rotació del tambor de la llavadora a una gran velocitat. Però, lligat a la situació política actual, també ha passat a utilitzar-se per a referir-se a qualsevol actuació que genera processos de disgregació de la cohesió social.
Més informació...

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Más información