12 de febrero de 2018
12.02.2018

Televisió

12.02.2018 | 14:57

La paraula «televisió» és un cultisme híbrid pres de l'anglés, format a partir de la combinació del prefix d'origen grec «tele-», que significa 'distància', i del terme llatí «visio». Fou usat per primera vegada pel professor d'origen rus Konstantin Perski l'any 1900. Les primeres emissions a través d'este nou mitjà es feren en 1929 per part de la BBC, però a Espanya no tingueren lloc fins a 1956.

En valencià, la paraula «televisió» no s'incorporaria als diccionaris fins a mitjan dècada dels seixanta. La definició inicial només feia referència al sistema de transmissió d'imatges en moviment i de sons per mitjà d'ones electromagnètiques; però, amb el temps, la paraula «televisió» ha passat també a usar-se, al costat de «televisor», per a designar l'aparell receptor. A mesura que este mitjà de comunicació s'ha fet més popular, cada vegada és més corrent l'ús de la forma apocopada «tele».

Més informació...

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Más información