La paraula «aprenentatge» és un derivat de «aprenent», mot amb què es designava 'aquell que aprenia algun ofici', figura que, com a tal, ha perdut vigència en el mercat laboral. Per la seua banda, «aprenent» derivava de «aprendre», que prové del llatí «apprehendere», i que significava, igual que ara, 'assimilar coneixements'.

L'addició del sufix «-­atge» descriu l'acció de fer alguna cosa. L'aprenentatge és, efectivament, l'acció d'aprendre; però no és només això. Actualment s'utilitza sobretot per a indicar el mètode seguit per a adquirir nous coneixements. En el Portal Terminològic Valencià hi ha descrits fins a 38 mètodes d'aprenentatge distints: «aprenentatge assistit per ordinador», «aprenentatge basat en els problemes», «aprenentatge cooperatiu», «aprenentatge digital», «aprenentatge virtual»...

No hi ha un aprenentatge millor que un altre. O, en tot cas, a cada u, segons les pròpies circumstàncies i la seua idiosincràsia, li funciona millor un mètode que un altre. La clau és descobrir quin és el que millor s'ajusta a cada persona. Poden descobrir tots els mètodes d'aprenentatge fent clic en...

Més informació...