Hi ha paraules que sorgixen de sobte i s'estenen com la pólvora. Potser perquè feien falta per a poder designar noves realitats socials o, simplement, perquè han nascut amb gràcia. Eixe és el cas de «vacunòdrom». No està encara en els diccionaris, i potser no farà falta incorporar-la. Tot depén de com evolucione la pandèmia actual. En qualsevol cas, sí que apareix profusament utilitzada en els mitjans de comunicació i, més encara, en les xarxes socials.

S'ha format a partir de la combinació del substantiu «vacuna» i del sufix «-drom». Este sufix s'ha usat tradicionalment per a la formació de vocables com «hipòdrom», «canòdrom» o «velòdrom», que al·ludixen a grans recintes a on se solen fer carreres. El sufix «-drom», de fet, provinent del grec «drómos», significa exactament això: 'carrera'. Però, per extensió, estos grans recintes també s'han utilitzat ocasionalment per a altres funcions. I així tenim, per exemple, veus formades amb este mateix sufix, com «aeròdrom» o «patinòdrom», que en realitat servixen per a designar grans espais amb altres funcions. Seguint eixa mateixa lògica compositiva, un «vacunòdrom» és un espai de grans dimensions habilitat per a fer vacunacions massives. No sabem quina serà la vitalitat d'esta paraula. Tant de bo siga efímera. Serà un bon senyal. Però, mentrestant, benvinguts siguen els vacunòdroms.

Més informació