El Centre de Desenvolupament Rural (CDR) la Safor ha posat en marxa un programa pilot dirigit a dones en risc d’exclusió per a la seua inclusió sociolaboral amb el nom d’Hivernacle, ja que es vol crear un entorn segur per a les dones participants.

Aquest programa es centra en un dels col·lectius més castigats per la pobresa severa: les dones rurals en situació de risc o d’exclusió social de la Safor. La finalitat es millorar les seues pròpies capacitats i del seu entorn comunitari que afavorisquen les possibilitats per a la seua inserció sociolaboral. Es tracta, doncs, de treballar en els principals obstacles per a la inserció laboral i social als àmbits individual, familiar i comunitari.

Amb el símil de l’Hivernacle, des del CDR la Safor es treballa en tres línies estratègiques. La primera és el Grup Focal de Suport: un espai on les dones es tracten com a iguals, donant-se suport unes a altres. En aquest espai, a més, es treballen qüestions fonamentals per al creixement personal com l’autoconcepte, l’autoestima, la confiança, els rols de gènere, habilitats personals bàsiques o habilitats per a la cerca de treball. La segona es l’Espai formatiu, on s’oferirà formació especifica per millorar les seues competències professionals, a més de formació en drets laborals i d’emprenedoria. La tercera es Agents de Canvi Social i Comunitari mitjançant activitats de sensibilització social on les dones son les protagonistes amb metodologies participatives.

El CDR la Safor compta amb un equip tècnic format per una educadora social, una psicòloga i un formador. El programa està subvencionat per la Generalitat. Més informació al telèfon 633 286 820.