La corporació de l'Alcúdia de Crespins ha creat el pla Endavant de reactivació social i econòmica per tal d'ajudar a les empreses locals, comerços i les i els autònoms per un import inicial de 50.000 euros. L'Ajuntament de l'Alcúdia de Crespins ha establert una sèrie de criteris reguladors per a la concessió d'ajudes directes a l'activitat comercial minorista a causa de les despeses ocasionades per la covid-19. La finalitat d'aquestes ajudes, per un import inicial de 50.000 euros, és minimitzar els efectes econòmics i sufragar els costos higiènic-sanitaris derivats de les mesures de salut pública establides.

Seran subvencionables únicament les despeses adoptades pels negocis com a conseqüència de l'estat d'alarma, ocasionat per la covid-19. Els beneficiaris, que hauran de presentar la sol·licitud telemàticament, comptaran amb una ajuda de 250 euros que serà entregada en un sol termini una volta dictada la resolució de la concessió. La instrucció del procediment correspondrà al Departament de Promoció Econòmica i Comerç. A més, seran atorgades per ordre de sol·licitud fins a esgotar el crèdit disponible. El termini de presentació s'iniciarà amb la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província i una durada de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà a aquesta publicació. La resolució de la concessió de les ajudes, determinarà la quantia concedida i incorporarà, si escau, les condicions i determinacions a les quals haurà d'adherir-se l'empresa o persona beneficiaria.

En paraules del regidor responsable de l'àrea de promoció econòmica i ocupació de l'Alcúdia de Crespins, Pedro Garcia, «els nostres autònoms i autònimes i part del nostre teixit industrial han patit les conseqüències directes de la covid-19; alguns hi han hagut que tancar els seus establiments i xicotetes indústries. Aquesta situació ens ha portat a un augment del nombre treballadors i treballadores desocupats. Ara, quan reprenguen la seua activitat, és moment d'ajudar en la despesa que ha suposat la seua adaptació d'establiments i indústries a la nova realitat»,explica. Per la seua banda, l'alcalde, Roberto Granero, assenyala què «estem vivint una situació inèdita de la qual hem d'eixir junts i sense deixar a ningú darrere. El teixit comercial i industrial del nostre poble és una peça fonamental de l'activitat econòmica i des de l'Ajuntament, dins de les nostres possibilitats, volem col·laborar per aconseguir, el més ràpid possible, la reversió de la situació econòmica produïda per la pandèmia».