Com era l'antiga presó de Sant Miquel dels Reis?

La Biblioteca Valenciana ofereix una guia de recursos amb tota la documentació necessària

Vista aèrea del monestir de Sant Miquel dels Reis.

Vista aèrea del monestir de Sant Miquel dels Reis. / Levante-EMV

Saray Fajardo

Saray Fajardo

La història penal del monestir de Sant Miquels dels Reis, sobretot durant els anys en què va actuar com a presó política, sempre ha generat un gran interés entre la població.

Per això, i davant la gran quantitat de consultes, la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu ha posat en marxa una guia de recursos per conèixer en profunditat com era el monestir de Sant Miquel dels Reis. Concretament, la guia engloba materials i recursos de la pròpia biblioteca, però també d'altres institucions i entitats com l'Arxiu del Regne de València o l'Arxiu General i Històric de Defensa.

Així, les persones interessades podran localitzar i consultar el projecte original de Tomás Aranguren, arquitecte encarregat d'acondicionar el lloc, i buscar alguneas imatges dels plànols de la primera presó, que es va construir en la I República. A més, podran conèixer els expedients dels processos judicials o dels presidiaris, accedir als relats de la vida o localitzar fotografies sobre la vida en aquells anys.

No obstant, cal tenir en compte que esta biblioteca no custodia documentació relativa a este període, ja que els documents es van transferir als arxius corresponents, segons la legislació del moment. Per això, la guia orienta sobre els enllaços i les institucions que conserven esta infirnació.

Monografies

La Biblioteca Valenciana posa a disposició de la ciutadania les monografies i llibres que recullen el testimoniatge de presos i fotografies.

La documentació s'actualitzarà constantment a mesura que s'hi troben nous recursos. Així, durant els últims anys, s’han rebut les peticions sobre l’ús de l’edifici i sobre la documentació generada.

Algunes de les monografies on se cita este penal. i que poden ser consultats, són "La Valencia de los años 40" o "El camp de concentració de Portaceli (1939-1942)". Per conèixer sobre alguns testimonis, es pot indagar en "Memorias de un presidiario: en las cárceles franquistas" o "Confesionario de papel: memorias de un inconformista", entre d'altres.

Fins el moment, la Comunitat Valenciana mancava d’una guia de recursos que permetera als interessats saber on localitzar, d’una manera integral i precisa, la informació que requerien. La informació es trobava dispersa en diferents arxius, publicacions i bases de dades, i això feia molt difícil accedir-hi. Per això, esta eina permet indagar i aprofundir d'una manera més senzilla sobre este edifici valencià, que en 1962 va ser cedit per part de l'Estat a la Diputació Provincial de València i l'ajuntament.