La Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha donat instruccions perquè les persones que es van vacunar indegudament amb la primera dosi de la vacuna Pfizer no reben de moment la segona dosi.

En aquest sentit, Barceló ha cursat una instrucció a la Direcció General de Salut Pública perquè adopte les mesures necessàries i dicte les instruccions pertinents perquè no s'administre de moment aquesta dosi.

Paral·lelament, Barceló ha sol·licitat al Comité de Bioètica de la Comunitat Valenciana un informe sobre la procedència o no de completar ara el procés de vacunació de les persones afectades. La decisió definitiva es prendrà després de conéixer els plantejaments d'aquest comité, encara que els seus informes no són vinculants.