El Jutjat Contenciós Administratiu de l’Audiència Provincial d’Alacant ha desestimat el recurs que va presentar el PP de Dénia contra l’acord del Ple de l’Ajuntament en el qual es va aprovar la implantació del requisit lingüístic per a poder participar en els processos de selecció de personal del consistori.

L’agost de 2019, el Govern de Dénia va aprovar que, en les oposicions i convocatòries de personal, a partir de gener de 2020, els aspirants havien d’aportar un certificat de coneixement de valencià. Aquest requisit, segons va destacar aleshores el Govern local, s’implantava per a complir la Llei valenciana de Funció Pública i no ha afectat els empleats municipals sinó a aquells que aspiraven a formar part de la plantilla municipal.

Els populars van anunciar un recurs i, després de debatre’l, finalment el Jutjat Contenciós d’Alacant l’ha desestimat, segons va revelar ahir el PSOE de Dénia en un comunicat.

La jutgessa encarregada de valorar el cas i d’emetre una sentència fa seus els arguments que un altre magistrat ja va emprar per a desestimar un altre recurs judicial que va presentar un sindicat, que ara ha portat l’assumpte davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat.

En la seua interlocutòria, segons van assenyalar els socialistes, es desmunten “les acusacions amb què els demandants —el PP— justifiquen el recurs d’impugnació”.

Una d’aquestes acusacions era la “presumpta falta de negociació amb els treballadors”, però la magistrada va revisar la cronologia de reunions amb la Mesa General de Negociació, amb representació política i sindical, la qual cosa li va permetre concloure que “s’hi adverteix una actuació i una voluntat negociadora entre les parts assistents”.

Respecte a la qüestió de fons, la legalitat de l’acord plenari i de la introducció del requisit lingüístic en els processos selectius, el dictamen judicial fa referència a un pronunciament del Tribunal Superior de Justícia en casos semblants.

I cita l’article 30 de la Llei d’ús i ensenyament del valencià, que “estableix que en les bases de convocatòries per a accedir a l’exercici de càrrecs, d’ocupacions i de funcions públiques, la Generalitat Valenciana i les corporacions locals, en l’àmbit de les respectives competències, valoraran el coneixement del valencià”.

Així mateix, la jutgessa cita l’article 29.4 de la Llei de la funció pública valenciana, que especifica que “qui supere les proves selectives, haurà d’acreditar els coneixements de valencià mitjançant la presentació dels certificats, diplomes o títols homologats per la Generalitat o mitjançant la realització d’un exercici específic”.

Per tant, segons conclou la magistrada, “l’Administració pot establir per a un treball, com a requisit, un nivell de coneixement de valencià, de manera que només hi pot accedir qui tinga la titulació corresponent”.

Finalment, s’aborda la “proporcionalitat” i assegura que “com consta en l’expedient administratiu, per a més del 80 % dels llocs de treball, l’exigència és del nivell elemental, el mínim”.