La retallada en les escoles oficials d’idiomes

Laura Bendala

Laura Bendala / Levante-EMV

Laura Bendala

La recent notícia sobre les retallades anunciades per la Conselleria d’Educació ha generat una profunda preocupació entre els docents i l’alumnat d’espanyol per a estrangers en les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana. Este anunci no només constituïx un atac directe a la qualitat educativa, sinó que també representa un obstacle per a la integració social i lingüística dels estrangers en la nostra societat.

En primer lloc, és imperatiu destacar el continu greuge comparatiu al qual s’enfronta l’espanyol per a estrangers en relació amb altres idiomes i comunitats autònomes. Durant anys, hem suportat un pla d’estudis retallat, limitant a un únic curs per nivell, la qual cosa resulta especialment problemàtic per a aquells alumnes el perfil dels quals requerix un procés d’aprenentatge més prolongat i detallat. Esta mesura no només limita les oportunitats dels estudiants, sinó que també soscava la qualitat de l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera.

A més, l’escassa oferta d’espanyol per a estrangers a les escoles oficials d’idiomes agreuja encara més la situació. A la província de Castelló, per exemple, només es pot accedir a este curs a l’EOI de Castelló, la qual cosa exclou molts potencials estudiants d’altres àrees geogràfiques de la comunitat. Esta falta d’accés equitatiu a l’educació lingüística és contrària als principis d’igualtat d’oportunitats i accés a l’educació.

La supressió del nivell A2 de les proves de certificació ha deixat les escoles oficials d’idiomes com l’única institució capaç de certificar este nivell. Això no només és crucial per als estudiants que desitgen obtindre la nacionalitat espanyola, sinó que també demostra la importància d’estes institucions en el procés d’integració dels immigrants en la societat espanyola.

És fonamental assenyalar també que, malgrat les elevades ràtios fixades per la Conselleria, les nostres aules han superat amb escreix estes xifres. Esta situació es deu a la necessitat de brindar oportunitats educatives a un alumnat que ja s’enfronta a nombroses dificultats per a integrar-se i desenvolupar-se professionalment. L’escolarització en l’edat obligatòria, l’aprenentatge de les llengües oficials i l’accés a l’ocupació són aspectes essencials per a la integració dels immigrants, tal com establix la legislació vigent.

En este context, resulta incomprensible que la Conselleria d’Educació opte per retallar l’oferta de cursos d’espanyol per a estrangers en lloc d’enfortir i ampliar estos programes. Instem les autoritats educatives a reconsiderar esta mesura i a garantir que tots els estudiants tinguen accés equitatiu a una educació lingüística de qualitat. L’espanyol és una ferramenta fonamental per a la integració i el desenvolupament personal i professional dels immigrants en la nostra societat, i el seu ensenyament no hauria de ser objecte de retallades arbitràries.

Suscríbete para seguir leyendo