Ajudes per a fomentar la igualtat a Sagunt

L’Ajuntament atorga subvencions a les entitats que duen a terme accions contra la violència de gènere

Seu de l’Àrea d’Igualtat

Seu de l’Àrea d’Igualtat / Ajuntament de Sagunt

L’Àrea d’Igualtat de l’Ajuntament de Sagunt ja ha obert el termini per a presentar les sol·licituds a les subvencions en concurrència competitiva per a activitats que fomenten la igualtat entre dones i homes i la prevenció de la violència de gènere. El termini estarà obert fins al pròxim 6 de juny, últim dia per a presentar les sol·licituds.

Mitjançant esta nova convocatòria, l’Ajuntament de Sagunt continua amb la iniciativa que s’ha dut a terme en els últims anys quant al foment de la igualtat de gènere i la lluita contra la violència masclista.

La convocatòria s’ha publicat, en data 9 de maig, en el BOP de València núm. 89, i les entitats interessades a sol·licitar esta subvenció poden fer-ho mitjançant la pàgina web municipal www.sagunto.es, en l’apartat de subvencions, on trobaran la sol·licitud i els requisits que cal complir.

Les entitats beneficiàries són les associacions sense ànim de lucre inscrites en el Registre municipal d’associacions de l’Ajuntament de Sagunt amb anterioritat a la finalització del termini de presentació d’instàncies, que tinguen les dades actualitzades en els registres corresponents. Així mateix, l’import total de la convocatòria serà de 15.000 euros.

Informació

L’extracte de la convocatòria s’ha publicat segons el que es preveu en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el text complet dels quals pot consultar-se en la Base de dades nacional de subvencions: https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/ge/es/convocatoria/757853.

L’anunci pot consultar-se ací:

https://sagunt.sedipualba.es/tablondeanuncios/anuncio.aspx?id=53355.

La resolució es publicarà en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament de Sagunt: https://sagunt.sedipualba.es/tablondeanuncios/.

Així mateix, en el següent enllaç pot consultar-se la normativa aplicable en matèria de subvencions: https://aytosagunto.es/sede/es/subvenciones-becas-y-premios/.

En la Guia de Transparència, que està disponible en el web municipal, hi ha informació que facilitarà la preparació de les sol·licituds i conté indicacions per a la justificació, si és el cas, de les subvencions rebudes: http://participasagunto.es/wp-content/uploads/guia_asociaciones-castellano-version-final.pdf.

Suscríbete para seguir leyendo