06 de marzo de 2019
06.03.2019

Ampar Cabrera gana por cuarta vez en cinco años el premio de Lo Rat

La poetisa vuelve a llevarse el Bernat i Baldoví y Alapont el premio de Levante-EMV

06.03.2019 | 00:13

Desde que, en el año 2011, se convirtió en la primera mujer que conseguía el premio extraordinario del concurso de «llibrets», Ampar Cabrera se ha convertido en la libretista de moda. Tanto es así, que ahora mismo lleva cuatro premios en los cinco últimos años, una seguida que tan sólo podía hacer Anfós Ramón en las décadas anteriores. Tan sólo «Serreta» se ha interrumpido en la trayectoria de esta autora, que termina el curso 18-19 con un total de diecisiete premios.

En esta ocasión, Ampar Cabrera no se lleva el galardón a su comisión, la de Santiago Rusiñol, sino a Barraca-Espadán, donde ha realizado las poesías para la fala «Despedida... ¡de fadrina!», de la que es autor Luis Espinosa.

La hija de servicios de Cabrera se ha completado con nada menos que cuatro premios extraordinarios, incluyendo también el Maximilià Thous, Andrés Cabrelles y Emili Panach.

Joan Antoni Alapont es uno de los pocos poetas que se ha colado en semejante lista de éxitos. Para él ha sido el premio de Levante-EMV, el Almela i Vives, que va a parar a la falla Ausias March-Na Robella, precisamente el año de su cincuentenario.

El premio Regne que valora poesías, edición y todos los elementos, vuelve a ir a El Charco de Catarroja, un especialista en estas lides.

EXTR
EXT. regne de valència
falla: EL CHARCO DE CATARROJA
1.º: L'ALBUFERA DE CATARROJA
2.º: FRANCESC CLIMENT-URUGUAY
3.º: REGNE DE VALÈNCIA-CÍSCAR
4.º: EL RABAL DE CATARROJA

SECCIÓ GENERAL
EXTRAORDINARI BERNAT I BALDOVÍ
BARRACA-ESPADÁN
AutorA: AMPAR CABRERA

EXTRAORDINARI Maximilià Thous
SANTIAGO RUSIÑOL-COMTE LUMIARES
AutorA: AMPAR CABRERA

EXTRAORDINARI Almela i Vives
patrocinat per LEVANTE EMV
AUSIAS MARCH-NA ROBELLA
Autor: JOAN A. ALAPONT

EXTRAORDINARI Andrés Cabrelles
PADRE SANTONJA-C. BENLLOCH
AutorA: AMPAR CABRERA

EXTRAORDINARI Peris Celda
MOLINELL-ALBORAIA
Autor: ERNEST OLMOS

EXTRAORDINARI Esteve Victòria
CERVANTS-PARE JOFRE
Autor: ELENA CASA

EXTRAORDINARI Emili Panach (Milo)
MARQUÉS DE MONTORTAL-JOSEP ESTEVE
AutorA: AMPAR CABRERA

EXTRAORDINARI Emili Camps i Gallego
ILLES CANARIES-TRAFALGAR
Autor: DONÍS SALVADOR

EXTRAORDINARI Josep Melià Castelló
C´´ISCAR-BURRIANA
Autor: DONÍS MARTÍN

PRIMERS PREMIS
GAYANO LLUCH
SANT VICENT-PERIODISTE AZZATI
BOSSERÍA-TROS ALT
JOAN D'AGUILÓ-GASPAR AGUILAR
SANT JOSEP DE LA MONTANYA-TEROL
MÚSIC ESPÍ-GRAVADOR FABREGAT
MALVARROSA-A. PONZ-CAVITE
ALTA-SANTO TOMÁS
LLANTERNA-NA ROBELLA-OEST

SEGONS PREMIS
SAPADORS-VICENT LLEÓ
AV. VALLDOLIT-INGENIER VICENT PICHÓ
DR. SERRANO-CARLES CERVERA
PÉREZ GALDÓS-CALIXT III
REGNE DE VALÈNCIA-CÍSCAR
DOCTOR COLLADO
PERIS Y VALERO-CUBA
JOAQUIM NAVARRO-CARRÍCOLA

TERCERS PREMIS
MARE DE DEU DE LA CABEÇA
PRIMAT REIG-VINARÓS
BISBE AMIGÓ-CUENCA
ISABEL LA CATÓLICA-CIRIL AMORÓS
MERCAT DE RUSSAFA
NEGRET
FRAY J. RODRIGUEZ-PINTOR CORTINA
PARE ALEGRE-ENRIC NAVARRO
QUART EXTRAMURS VELÀZQUEZ

QUARTS PREMIS
DR. J. J. DOMINE-PORT
BARRI DE SANT ISIDRE
TOMASOS-CARLES CERVERA
SANT BULT
ARQUEBISBE OLAECHEA-SANT MARCEL·LI
PLATA-LA SENYERA
CRA. MALILLA-ENG. JOAQUIM BENLLOCH
BILBAO-MAXIMILIÀ THOUS
SANTA MARÍA MICAELA-M. HUMÀ

QUINTS PREMIS
ARCHIDUC CARLES-CHIVA
PINTOR SEGRELLES
VICENTE SANCHO TELLO-CHILE
SUECA-L. AZORÍN
JACINT LABAILA-M. SIMÓ
EXPOSICIÓ-M. MASCÓ
DOCTOR OLÓRIZ
REGNE DE VALÈNCIA-SANT VALER
DR. SANCHIS BERGÓN-TURIA

PRIMERS ACCÉSITS
ALBERIC-HEROI ROMEU
FRANCESC CLIMENT-URUGUAY
BARRI BETERÓ
CONSERVA-BERENGUER MALLOL
BARRACA-COLUMBRETES
OLTÁ-JUAN R. JIMÉNEZ
MERCE
BISBE JAUME PÉREZ-LLUIS OLIAG
CUBA-BUENOS AIRES

SEGONS ACCÉSITS
SANT RAFAEL-ANTÓN MARTIN
GRAVADOR ESTEVE-CIRIL AMORÓS
ANTONIO MOLLE-GREGORIO GEA
LUZ CASANOVA-PADRE ESPASA
BARÓ DE PATRAIX-CONCA
RUBÉN VELA-DR. WAKSMAN
SANT IGNACI DE LOYOLA-JESUS I MARÍA
MOSSEN JOSEP CUENCA-PINEDO
CHIVA-FRANCESC DE LLANO

TERCERS ACCÉSITS
CÀDIS-LLITERAT AZORÍN
SANTA GENOVEVA TORRES-A. TOLSÁ
PRIMAT REIG-SANT VICENT DE PAUL
LOPE DE VEGA
FERRAN EL CATÒLIC-A. GUIMERÀ
COSTA I BORRÀS-A. ARAGÓ
MENDIZÁBAL
CUENCA TRAMOYERES-GUARDIA CIVIL
L'ELIANA-CID

QUARTS ACCÉSITS
CRA. S. LLUIS-DR. WAKSMAN
MESTRE RODRIGO-GENERAL AVILÉS
CREU I MISLATA
BAILÈN-XÀTIVA
RIVERA-CONVENT SANTA CLARA
CORRETGERÍA-BANY DELS PAVESOS
ESPARTERO-MESTRE PLASÈNCIA
CTRA- ESCRIVÀ-COOP. S. FERRAN

QUINTS ACCÉSITS
NORT-DR. ZAMENHOFF
NÀQUERA-LAURI VOLPI
PINEDO-TRES CAMINS
PELAYO-MATEMÀTIC MARZAL
PORTAL DE VALLDIGNA-SALINAS
CUBA-LLITERAT AZORÍN
TRES FORQUES-CONCA
PLAÇA DE L'ARBRE
VERGE DE LA FUENSANTA

3 SECCIÓ AUTORS NOVELLS
EXTraordinari JOSEP Bea IZQUIERDO
ALACANT (QUART DE POBLET)
AutorA: INMACULADA BALLESTER
1º. LO RAT PENAT
2º. EN SENDRA-PLAÇA COLL
3º. GUILLEM SOROLLA-RECAREDO
4º. POETA LLORENTE (QUART DE POBLET)
5º. GUARDACOSTES
6º. ANDRES PILES-SALVADOR TUSET
7. DR. MANUEL CANDELA-AV. PORT
8. SERRANS-PLAÇA FURS
9. DAROCA-PADRE VIÑAS
10. ALCÀSSER-YÀTOVA

accèssits
1. SALAMANCA-C. ALTEA
2. LLUIS LAMARCA-VELÁZQUEZ
3. PERE CABANES-C. LUMIARES
4. POBLA DEL DUC-BENIPEIXCAR
5. RUBÉN DARÍO-FRAY LLUIS COLOMER
6. REGNE DE VALÈNCIA-DUC CALABRIA
7. VERGE DE LEPANTO
8. MARQUÉS DE MONTORTAL-B. CATALÁ
9. HIERROS-J. BTA. PERALES
10. DR. PESET ALEIXANDRE-EN GUILLEM

3 SECCIÓ infantil general
extraordinari Josefina Làzaro
L'ALBUFERA (CATARROJA)
autor: DONÍS MARTÍN
extraordinari Pere Delmonte
PLAÇA DEL NEGRET
autor: JOAN A. ALAPONT
extraordinari anfós ramón
EXPOSICIÓ-MICER MASCÓ
autor: DONÍS MARTÍN
extraordinari TIRANT LO BLANCH
ANTONIO MOLLE-GREGORIO GEA
autor: MANUEL A. ZARAPICO
1. PLAÇA EUROPA (ALDAIA)
1. SANT BULT
1. CONSERVA-B. MALLOL
1. CRA. SANT LLUIS-DR. WAKSMAN
2. BARRI BETERÓ
2. NÀQUERA-LAURI VOLPI
2. REGNE DE VALÈNCIA-SANT VALER
2. GUILLEM SOROLLA-RECAREDO
3. MERCÉ
3. POETA LLORENTE (QUART DE POBLET)
3. ALEMANIA-EL BACHILLER
3. ANDRÉS PILES-SALVADOR TUSET
4. MOLINELL-ALBORAIA
4. RIVERA-CONVENT SANTA CLARA
4. MARQUÉS DE MONTORTAL-J. ESTEVE
4. SANT VICENT-P. AZZATI
5. PALLETER-E. ORELLANA
5. MÚSIC ESPÍ
5. SANTA MARÍA MICAELA
5. PINTOR SEGRELLES
6. AV. VALLADOLIT-ENG. VICENT PICHÓ
6. MALVARROSA-A. PONZ-CABITE
6. PRIMAT REIG-SANT VICENT DE PTUL
6. DR. J. J. DOMINE-PORT
7. SAPADORS-VICENT LLEÓ
7. PERIS Y VALERO-CUBA
7. BARRACA-ESPADÁN
7. VICENT SANCHO TELLO
8. CERVANTES-PARE JOFRE
8. DOCTOR OLÓRIZ
8. MESTRE RODRIGO-GENERAL AVILÉS
8. POETA ASINS-ALEGRET-PUÇOL
9. LLANTERNA-NA ROBELLA
9. CUBA-DENIA
9. FERRAN EL CATÒLIC-A. GUIMERÀ
9. CUBA-BUENOS AIRES
10. ESPARTERO-RAMÓN Y CAJAL
10. REGNE DE VALÈNCIA-CÍSCAR
10. PÉREZ GALDÓS-CALIXT III
10. JOAQUIM COSTA-BURRIANA

accèssits
1. GAYANO LLUCH
1. LOPE DE VEGA
1. COSTA Y BORRÁS
1. SUECA-L. AZORÍN
2. JACINT LABIALA-MANUEL SIMÓ
2. NORT-DR. ZAMENHOFF
2. SANT JOSEP DE LA MONTAYNA
2. GUARDACOSTES-M. JARQUE CUALLADÓ
3. BISBE JAUME PÉREZ
3. ALBERICH-H. ROMEU
3. SANTA RITA (ALDAIA)
3. COLONIA (ALDAIA)
4. EL SEQUER (ALDAIA)
4. L'ELIANA-CID
4. ARBRE
4. ISABEL LA CATÓLICA-C. AMORÓS
5. SANTA GENOVEVA TORRES
5. REI JAUME i (CATARROJA)
5. VERGE DE LEPANTO
5. DOCTOR COLLADO
6. JOAN D'AGUILÓ-G. AGUILAR
6. BARRI SANT ISIDRE
6. ARCHIDUC CARLES-CHIVA
6. MERCAT DE RUSSAFA
7. dr. peset aleixandre-en guillem
7. cra. malilla-e. j. benlloch
7. ceramiste ros-m. lerma
7. santiago rusiñol-c. lumiares
8. primat reig-Vinarós
8. padre alegre-enric navarro
8. en sendra-plaça coll
8. el charco (catarroja)
9. arquebisbe olaechea-s. marceló
9. espartero-m. plasencia
9. alacant (quart de poblet)
9. pintor pascual capuz
10. creu i mislata
10. oltà-juan ramón jiménez
10. pobla del duc-benipeixcar
10. tomasos-carles cervera
11. dr. serrano-carles cervera
11. corretgería-bany dels pavesos
11. el rabal (catarroja)
11. mendizábal
12. francesc climent-uruguay
12. verge de la fuensanta
12. pelayo-matemàtic marzal
12. azcárraga

3 SECCIÓ NOVELLS infantils
EXTraordinari raül Alapont
bilbao-maximilà thous
autor: oscar rueda
1. pere cabanes-comte lumiares
2. lo rat penat
3. serrans-plaça furs
4. dr. manuel candela-port
5. salamanca-c. altea
6. col sant antoni (s. a. benaixeve)
7. poeta emili baró
8. hierros-juan bta. perales
9. alcàsser-yátova
10. lluis lamarca-velázquez
accèssits
1. regne de valència-duc de calabria
2. bailén-xàtiva
3. bossería-tros alt
4. daroca-pare viñas
5. l'hort (albal)
6. bilbao-maximilià thous
7. pere cabanes-comte lumiares

SECCIÓ regne de valència
EXTraordinari diputació
EL RABAL DE CATARROJA
autor: DONÍS SALVADOR
1. EL SEQUER (alfafar)
2. EL CHARCO (CATARROJA)
3. REI JAUME I (CATARROJA)
4. L'ALBUFERA (CATARROJA)
5. PLAÇA EUROPA (ALDAIA)
6. L'AMISTAT (ALFAFAR)
7. MARIÀ BENLLIURE (PATERNA)
8. COL. SANT ANTONI (S. A. BENAIXEVE)
9. HORT DEL COMTE (ALFAFAR)
10. SANTA RITA (ALDAIA)
accèssits
1. COLONIA (ALDAIA)
2. LA SALETA (ALDAIA)
3. BRESSOL DEL MOBLE (SEDAVÍ)
4. L'HORT (ALBAL)

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

València

Plaça de l'Ajuntament, 1

València, 46002

1 al 19 de marzo

Todo el día

València

Plaça de l'Ajuntament, 1

València, 46002

1 al 19 de marzo

Todo el día

València

Plaza de la Virgen

València, 46001

17 y 18 de marzo

De 16:00 a 00:00