Possiblement entre les preocupacions que lleven la son a la major part dels valencians, els temes relacionats amb el treball i l´economia ocupen els primers llocs. No, no em referisc al treball en general o a les grans xifres de la desocupació, tampoc a la macroeconomia ni la «prima de riesgo». Els preocupa el seu treball, la possibilitat de perdre'l o la de trobar-lo, els preocupa la part més pròxima de l´economia, la familiar, el com arribar a fi de mes, pagar la hipoteca o omplir el depòsit de la cada volta més cara gasolina.

Al ciutadà mig valencià, li agradaria escoltar parlar dels seus problemes als polítics, que l´hemicicle de les Corts es convertira en el temple en què les seues pregàries foren escoltades pels déus, però hi ha un problema; fa uns quants anys, sense que nos en adonàrem, les Corts van ser traslladades a Raticulín i des de Raticulín els problemes dels valencians no deuen vore´s amb massa claredat. En les Corts de Raticulín es parla de trages, de xoriços, de camisetes i de corrupció, sobretot de corrupció. Res d´assumptes mundans que gens importen als parlamentaris raticulins, ells estan massa ocupats amb les seues coses. A més, en el seu interior cada diputat de Raticulín porta un investigador del CSI o un jutge de cort penal de tele sèrie, per això, mentres les xifres de la desocupació creixen a la mateixa velocitat amb què disminuïxen els euros en les butxaques dels valencians, ells preferixen les comissions d´investigació per a dirimir responsabilitats polítiques dels seus estimats col·legues raticulins.

I no és que la corrupció no siga preocupant o no mereixca atenció. Igual com les víctimes del metro, la desviació de fons per a la cooperació i molts altres assumptes que han de ser investigats sí, però per la justícia i no per aficionats que basen les seues conclusions en l´aritmètica parlamentària. Això sense tindre en compte que no s´ha donat el cas que una d´estes comissions d´investigació haja aprofitat per a una altra cosa que per a què els uns i els altres intenten aprofitar mediaticament per a aconseguir més escons en el parlament de Raticulín.

Però sens dubte a qui millor li ha vingut el trasllat planetari de les Corts, és al Govern Valencià, sumit des de fa anys en la més absoluta de les inactivitats i que gràcies al circ mediàtic que hi ha muntat en Raticulin aconseguix ocultar lo pla del seu encefalograma. Aixina que, tots contents, oposició i govern complint els seus objectius alimentaris i prolongant la campanya electoral fins a l´infinit i més enllà. Mentrestant, continuarem suportant un finançament vergonyosament injust, el nostre desenrotllament econòmic dependrà del bon criteri europeu i els proveïdors resaran per a la vinguda del rescat de l´ICO per a poder cobrar. Educació, sanitat i ocupació continuaran sonant a xinés mandarí allà en Raticulín, però els seus parlamentaris continuaran obsequiant-nos amb grans moments de màrqueting polític. Que Déu ens pille confessats.

Secretari general de UnitsxValència