24 de abril de 2020
24.04.2020
Levante-emv
Panorama

Quarantenes diverses

24.04.2020 | 22:34
Quarantenes diverses

Hi ha paraules d'infeliç i desgraciada actualitat en esta primavera, que no se'ns oblidaran mai, ni les formes, ni el seu significat. Una d'estes és "quarantena", que té sentits diversos, però la que ara sofrim, per a no contagiar-nos de l'endimoniat covid-19, té el significat, en el sentit sanitari, d''aïllament durant el període de temps necessari de persones, animals o mercaderies, per a evitar o limitar el risc de propagació de certes malalties, plagues, etc. En valencià es diu "quarantena", amb "a" en la segona síl—laba, i "q" en la primera, mentres que en la llengua veïna és "cuarentena". Procedix del numeral "quaranta", antigament, 'quaranta dies d'aïllament', i també té els significats de 'grup de quaranta unitats', "Una quarantena de caixes", 'quaranta anys', "Loreto ja passa de la quarantena". Eixe número té connotacions bíbliques, de culte religiós: la Quaresma és una quarantena, el diluvi universal diuen que va durar 40 dies, els mateixos que Moisés va passar en el Sinaí, segons la Bíblia. I 40 anualitats va durar, suposadament, l'èxode jueu. I la mateixa quantitat de jornades, segons les escriptures sagrades, va dejunar Jesucrist en el desert. Pel seu simbolisme, els metges dels segles XIII i XIV, més concretament, des de la pesta negra, 1377 i anys posteriors, van adoptar el període de 40 dies per a realitzar un aïllament preventiu dels patiments infecciosos. Les quarantenes sanitàries i profilàctiques d'ara, realistes i sense connotacions divines, poden variar quant a la quantitat de dies, a juí de les autoritats mèdiques i/o polítiques corresponents. La que patim ara, en durarà més. A vore si entre tots fem que no s'allargue molt. Paraules que no oblidarem tampoc són "pandèmia", "coronavirus", "confinament", "covid-19", "masquereta"/"mascareta" i algunes altres tristament en voga. I no deguem oblidar el valor de les paraules "solidaritat" i "responsabilitat", demostrades estos dies, en general, i en particular, per molts professionals i col—lectius. I tampoc deguem oblidar els difusors de falses notícies, de boles intoxicadores. Per cert, ¿no podríem posar en quarantena, però eterna, eixos insolidaris i "patriotes" de boqueta i butxaca?l

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook