La «bresquilla» és una fruita comestible, de forma esfèrica, amb la pell avellutada i d'un color groguenc amb taques rogenques, amb una polpa molt sucosa i un pinyol gran, de color amarronat, dur i rugós.

El nom de «bresquilla» prové del llatí «persicum», denominació abreviada de «Persicum malum», 'poma de Pèrsia', perquè els romans creien que este arbre era oriünd de Pèrsia, encara que en realitat provenia de la Xina.

Este mateix fruit, segons les zones, rep diverses denominacions. En algunes comarques castellonenques és conegut com a «préssec», que també presenta en certes poblacions les variants «presquilla», «presquill», «prisco» i «ambresquilla». Derivades de «malus cotonus», 'poma cotonosa', també hi ha les formes «melocotó», «melicotó», «malacotó» i «malacotó». Esta última forma ja apareixia registrada en el «Thesaurus puerilis» d'Onofre Pou, publicat l'any 1575, i la resta de variants també apareixen profusament documentades en la tradició lexicogràfica valenciana.

Més informació...