El verb «repuntar» es va crear per derivació de «repunt», format per la combinació de prefix «re-», que servix per a indicar la repetició d'una acció, i el substantiu «punt», que, entre altres significats, transmet bàsicament la idea de senyal diminut en la superfície d'una cosa.

El verb «repuntar» començà a usar-se en textos antics per a referir-se, per una banda, a l'acció de passar una agulla enfilada d'un forat a un altre molt pròxim en una tela per a unir dos peces; i, per una altra, per a indicar que començava a pujar la marea.

Probablement, com a metàfora d'esta última accepció, el verb «repuntar» ha passat a utilitzar-se modernament per a fer referència a alguna cosa que canvia de tendència, passant d'una situació més baixa a una altra de més alta. Així, en l'àmbit de l'economia, s'utilitza específicament per a assenyalar que l'activitat experimenta un creixement. Però en l'actualitat més recent també s'usa, i molt, en referència a una malaltia que presenta una major virulència o un augment del nombre de persones afectades.

Més informació...