La pandèmia que ens ha assotat durant l'últim any ha transformat les nostres relacions personals, i, en general, totes les activitats socials han quedat afectades d'una manera o altra. També, naturalment, el nostre vocabulari, que és l'espill a on es reflectixen immediatament tots els canvis socials. Un dels àmbits a on s'han fet més visibles estos canvis és el de les comunicacions. La connexió dels usuaris a través d'internet ha alterat profundament les nostres formes de relació. Tant a nivell personal com laboral.

Com a fruit d'estes transformacions socials, s'ha creat la paraula «teletreball», formada amb el prefix «tele-», provinent de l'adverbi grec «tele», que significa 'lluny', i «treball», que fa referència a l'activitat humana realitzada a canvi d'una retribució. El «teletreball» és, per tant, el treball fet des de la distància. No cal compartir un espai físic per a estar íntimament connectats. El Consell acaba d'aprovar el decret que regula el teletreball dels funcionaris. Però, probablement, no és més la punta de l'iceberg de les pautes que aniran implantant-se a poc a poc en el conjunt de la societat.

Més informació...