Racisme-3

Josep Lacreu

Amb independència de les formes a través de les quals s’ha manifestat històricament el racisme, la paraula com a tal és de gestació recent. En anglés, «racism» es documenta per primera vegada en 1928, en referència al nazisme i als moviments feixistes en auge. Com és normal, s'expandí ràpidament per la resta de llengües. Resultava tremendament útil. Les paraules ens ajuden a acotar amb precisió la realitat en què vivim. En el nostre àmbit lingüístic, la primera documentació de «racisme» és de 1962. Apareix en el «Diccionari català-valencià-balear», eixe monument lexicogràfic que, impulsat per mossén Alcover, fou completat amb una vida de treball ardu pel lingüista menorquí Francesc de Borja Moll, amb la col·laboració del professor valencià Manuel Sanchis Guarner, que, després d'estar internat en un camp de concentració, en represàlia per la seua participació en la Guerra Civil com a membre de l'exèrcit republicà, fou forçat a exiliar-se a Mallorca, a on visqué entre 1943 i 1959.

Més informació...