Convocatòries moteres en emergència climàtica?!

Pedro Domínguez.

Pedro Domínguez. / Levante-EMV

Pedro Domínguez

A la Ribera, com a la resta del món, també estem en plena emergència climàtica, amb les temperatures accelerant cap amunt i aquest estiu hem passat ja quatre o cinc ones de calor, amb desenes de nits tropicals i tòrrides que no baixen dels vint-i-tants ºC i no ens permeten descansar bé ni deixen que les nostres vivendes es refresquen un poc almenys durant la nit. Amb rècords de temperatures de 46ºC, a l’ombra, el 10 d’agost passat; amb tres dies seguits (23, 24 i 25 d’agost) a 40ºC o més...

I el mal no és que açò passe un any, sinó que és la tendència de moltes dècades, que accelera i s’agreuja cada volta més.

Fa més de 44 anys que sabem que ocorre principalment per la crema massiva de combustibles fòssils i les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que retenen en l’atmosfera una part de les radiacions que la Terra emet a l’espai per a equilibrar la seua energia, i fan que s’eleven a poc a poc les temperatures globals. Hui ja estem 1’2ºC per damunt de les mitjanes històriques i anem cap als 2 i 3ºC, amb el qual Espanya tindrà dies de 50 i 60 ºC (intenteu imaginar-ho!)…

Això si no canviem, perquè els científics de l’IPCC i el PNUMA afirmen que encara tenim esta dècada per a reduir a la meitat les emissions de gasos hivernacle, és a dir, per a reduir a la meitat els combustibles fòssils. I el sector que més crema és el del transport motoritzat, de manera que si no volem bullir-nos, com diu el Secretari General de l’ONU, hem de reduir a la meitat l’ús que fem dels cotxes, motos, camions, avions, vaixells, …

Tan complicat és entendre-ho? Encara podem elegir entre convertir les nostres terres en un desert on ningú hi podrà viure (penseu en els vostres fills i nets!) o reduir el consum de combustibles fòssils. Però després de 44 anys d’infructuoses reunions internacionals ja no podem ajornar-ho més, hem de decidir-nos ara, o perdre definitivament la partida!

I en aquesta conjuntura, ignorant això, alguns són capaços de convocar una altra concentració motera en ple agost a Alzira i en setembre a Sueca... Però, per favor, entengau d’una vegada que els vehicles de motor són els majors emissors dels gasos que ens estan fregint de calor! ... Voleu encara més calor? ... Voleu deixar un desert als vostres fills i nets?

I damunt seguixen recolzant-ho les regidories d'esports, com si açò tinguera alguna cosa a veure amb l’esport... Com es pot entendre com a esport una activitat on la màquina fa tota la força? Quan han sigut un esport les exhibicions moteres? En quines Olimpíades ha hagut una competició de motos?

Un poc de sentit comú i responsabilitat, tots. Canvieu eixes concentracions-exhibicions-promocions de motos per unes altres de bicis i vehicles sense motor! No cremeu el futur!