Com molts lectors recordaran, la setmana passada parlava en un article sobre els objectius que des del Departament de Joventut de l'Ajuntament de Gandia ens hem fixat. Com a regidor responsable d'esta àrea, els nostres esforços van encaminats en tres vessants: institucional, acadèmica i laboral.

Apostant precisament per una primera experiència laboral dels nostres joves i que també els serà d'utilitat per a aplicar allò que estan aprenent als seus estudis, l'Ajuntament de Gandia participa un any més al programa «La Dipu et beca». Des d'un primer moment Gandia va voler adherir-se a este programa, sol·licitant el màxim nombre de beques que li pertocarien a la nostra ciutat per criteris de població, 75; i per a mi és motiu d'orgull anunciar que enguany tindrem eixes 75 beques cobertes amb estudiants gandians.

Estes beques, de dos mesos de duració i amb una retribució de 500 euros bruts mensuals, es desenvoluparan durant els mesos de juliol i agost a les diferents àrees municipals.

Així, s'han disposat diferents places per als estudiants de Màster universitari, Graus universitaris o equivalents i Cicles Formatius, distribuïdes en les següents departaments: Jurídic-Administratiu; Topografia, Arquitectura i Medi Ambient; Educació i Benestar Social; Cultura; Economia; Turisme; Informàtica; Comunicació i Relacions Públiques; Esports; Administració i Gestió; Seguretat, Medi Ambient i Agrari; Comerç i Màrqueting; Edificació i Obra Civil; Electricitat i Electrònica; Hostaleria i Turisme, i Serveis Socioculturals i a la Comunitat. A més, s'ha previst una reserva de places denominada «altres titulacions» per evitar que el fet d'estudiar una titulació determinada puguera ser, per sí mateixa, un motiu d'exclusió.

Seguint amb la tendència iniciada pel Govern Municipal del Partit Popular, només s'han tingut en compte criteris d'adjudicació totalment objectius i quantificables, donant absoluta prioritat als resultats acadèmics dels aspirants i eliminant l'entrevista personal; així garantim transparència i objectivitat a les adjudicacions. Durant el govern de l'etapa socialista no van ser poques les sospites d'amiguisme en l'adjudicació d'estes beques, ja que l'entrevista personal tenia una altíssima reserva de puntuació i era, en la pràctica, el factor determinant de l'adjudicació de la beca.

Amb tot, només em queda donar la meua més sincera enhorabona als 75 estudiants i estudiantes que ens acompanyaran durant juliol i agost, esperant que la seua experiència laboral a l'Ajuntament de Gandia siga útil i profitosa per a tots ells.