Durant les dues últimes setmanes hem vist com moltes de les principals ciutats espanyoles s'estan preparant per a la transició cap a la "nova normalitat". Les mesures que s'estan preparant van adreçades a assegurar la lliure mobilitat de les persones i a la reactivació de l'economia local, però sempre amb forts criteris de seguretat, ja que les possibilitats d'un important rebrot en els pròxims mesos no estan descartades.

Entre les principals mesures que estan aplicant els governs, de tots els signes polítics, destaquen les de mobilitat sostenible. Ciutats com Granada, Saragossa, Barcelona i per descomptat València, sempre al capdavant en els darrers temps, estan apostant decididament per cedir espais, històricament dominats pels cotxes, en favor de les persones.

Aquestes mesures tenen un doble objectiu; d'una part, ofereixen més espai per a vianants, i per tant més seguretat, i de l'altra, ofereixen més espai als comerços, i en conseqüència la possibilitat d'incrementar el consum amb la seguretat requerida. Tot açò sense entrar a valorar la millora substancial de la qualitat de l'aire, on per cert, la baixada dels gasos contaminants com el diòxid de nitrogen, directament relacionat amb el tràfic rodat, ha baixat de mitjana més d'un 60 % a tota la Comunitat Valenciana, segons les dades de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. http://www.agroambient.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=856926

Últimament estem veient com els espais verds periurbans, com és el cas del passeig fluvial del riu Serpis i la marjal de Gandia, estan facilitant en gran mesura el espaiament, evitant les aglomeracions que poden ser tant perilloses en aquests moments. Per tant, des de la Plataforma Ciutadana per a la Defensa del Riu Serpis pensem que cap consolidar l'anella verda i finalitzar el tram de passeig fluvial que uniria la ciutat de Gandia amb el districte de Venècia.

A Gandia hem vist com s'han anunciat en les últimes hores algunes mesures per ampliar terrasses en els comerços i per restringir el trànsit en la Plaça Major, accions que des del Fòrum 21 veiem positives però que ens semblen insuficients. Creiem que perquè les mesures siguen realment efectives cal ser més ambiciós i tancar completament el centre històric. Segons els protocols, les taules deuen estar a dos metres de distància entre elles, situació difícilment sostenible en la pràctica totalitat del centre històric, tant per als vianants com per a la seguretat i rendibilitat de les terrasses. La solució passa per restringir el trànsit, tal i com es fa en la fira i festes, i augmentar en nombre de carrils per a les bicis.

Un altre dels punts que ens preocupen és el passeig marítim i la situació que s'hi pot crear aquest estiu. L'ampliació de les terrasses farà realment difícil la circulació dels vianants per la vorera, i derivar als transeünts al passeig no creiem que siga just per als comerços que no disposen de terrassa. A més a més, a nivell econòmic i d'ocupació Gandia necessita el turisme més que mai, i cal donar-li garanties de seguretat. Altra vegada la solució passa per restringir el trànsit al passeig marítim i guanyar l'espai necessari per a sostenir la solvència econòmica dels comerços i la seguretat dels veïns i turistes.

Gandia és una ciutat amb les millors condicions per apostar per la mobilitat sostenible, des del Fòrum 21, com a òrgan assessor i a través de la nostra comissió de mobilitat hem col·laborat i col·laborarem sempre amb els diferents governs de la ciutat en aquesta matèria. És per això què insistim en que estem en un moment on cal apostar fermament per les persones, per la seguretat i pel xicotet comerç. Les mesures basades en una mobilitat neta, amb la peatonalització i la bici com a bandera, són les millors ferramentes que tenim per avançar cap a una ciutat intel·ligent que prioritze el benestar de la seua gent.