El Palau Ducal de Gandia acollirà del 11 de novembre al 5 de desembre «l’Espai Interreligiós», una proposta educativa per a escolars, joves i adults que tracta de respondre a preguntes sobre interculturalitat, convivència i racismes, xenofòbies i radicalismes. La iniciativa ha sigut posada en marxa per l’Ajuntament de Gandia i la direcció del Palau Ducal amb la col·laboració dels departaments municipals de Cooperació i d’Educació.

L’objectiu és donar a conéixer la diversitat religiosa per a sensibilitzar sobre la pluralitat cultural i fomentar el diàleg interreligiós.

En «L’Espai Interreligiós» el visitant va descobrint diversos elements religiosos amb els quals interactuar. La visita dinàmica i cooperativa deixa pas a la curiositat, a les preguntes i a l’aprenentatge des del diàleg, el respecte i la llibertat. L’experiència es completa amb una visita al Palau Ducal per conéixer les diferents cultures que han passat en este mateix espai a través del temps, des dels seus assentaments fins a l’actualitat. Un recorregut de 30 minuts on descobrir com en un mateix lloc les successives cultures s’han anat entrellaçant i transformant la societat en un context plural i intercultural.

La iniciativa ha estat presentada per la regidora Liduvina Gil i Estela Pellicer, del Palau Ducal