Oliva millora l’enllumenament públic amb la instal·lació de lluminàries LED

Aquestes tasques sumen una inversió de més de 370.000 euros

Imatge d'un carrer d'Oliva

Imatge d'un carrer d'Oliva / Levante-EMV

Ana Guerrer

L'Ajuntament d'Oliva continua realitzant tasques de millora de l’enllumenat públic per incrementar l’estalvi energètic del municipi. A través del departament d’Obres i Serveis que encapçala Miquel Doménech, l’Ajuntament d’Oliva s’ha invertit més de 370.000 euros per a canviar a LED un total de 623 lluminàries.

Al casc antic de la platja s’han substituït 166 lluminàries, al carrer de la Comtessa Maians i voltants també s’ha modificat l’enllumenat, al igual que en l’avinguda de Loygorri, glorieta i voltants, amb 69 lluminàries LED i a la platja en la zona de l'avinguda dels Bancals, amb 29 lluminàries LED

Als polígons de Jovades i Brosquil també s’han substituït vora 350 lluminàries exteriors LED amb una inversió de vora 200.000 euros la qual suposaran un estalvi econòmic directe en consum de 27.000 euros anuals.

Amb aquesta actuació als polígons industrials Oliva obté un estalvi anual de 201.852 kWh, que equivalen a 27.855 kg de CO₂, amb la qual cosa, segons indica Miquel Domenech, «no només s’economitzen els recursos energètics sinó que també es genera un impacte mediambiental positiu, reduirà el consum i millorarà la qualitat lumínica dels carrers d’Oliva».

Totes aquestes actuacions se sumen a les ja desenvolupades pel mateix departament amb la renovació de bàculs pel valor de 40.000 euros o les tasques de reparament i substitució del cabrejat en els polígons on s’han identificat robatoris.

Miquel Doménech, regidor responsable de coordinar aquestes actuacions de millora de l’enllumenat públic ha assenyalat que «aquesta actuació igual que les desenvolupades els darrers anys, venen marcades per l’auditoria energètica que va elaborar l’ajuntament i que ens indica el camí a seguir per aconseguir la màxima eficiència en l'enllumenat públic i així poder optar a subvencions per a la seua execució».

«Des de l’ajuntament hem treballat per millorar i fer més sostenible la xarxa d’enllumenat d’Oliva, bé siga amb recursos propis o mitjançant subvencions, perquè ja no es tracta d’una alternativa sinó d’una obligació i una responsabilitat que s’ha d’adquirir i prioritzar» ha conclòs Domenech.