Intel·ligència Artificial per a fer els deures

Un estudi subratlla que quatre de cada deu estudiants de Secundària utilitzen la IA de manera freqüent com a font d’informació, mentre que entre els docents només un 20 %.

La meitad de les famílies no veuen bé que els seus fills i filles consulten esta tecnologia, però un 40 % reconeixen que també l’empren per ajudar-los a fer les tasques escolars

La IA suposa un repte per al món educatiu.

La IA suposa un repte per al món educatiu. / L-EMV

Olga Pereda

Olga Pereda

Un poc més de la meitat de les famílies (53 %) no veuen bé que els seus fills utilitzen la intel·ligència artificial (IA) per a les tasques escolars. No obstant això, el 40 % reconeixen haver emprat programes informàtics dissenyats per a simular converses humanes (bots) per a ajudar-los amb els deures.

Així ho revela un estudi sobre l’impacte de la tecnologia en les llars i a les aules elaborat per la plataforma digital de pares i mares Empantallados i la consultora GAD3, que subratlla que quasi la meitat dels estudiants de secundària (40 %) usen la IA de manera freqüent com a font d’informació. El percentatge és més baix entre els pares i les mares (31 %) i els docents (22 %) que ho fan amb assiduïtat.

Presentat recentment, l’estudi —en el qual s’han entrevistat pares i mares de joves de 14 a 17 anys i docents no universitaris— revela que set de cada deu progenitors han utilitzat alguna vegada eines de IA i que huit de cada deu volen saber més sobre aquesta nova realitat. Els usuaris demanden més polítiques de privacitat perquè una de les principals preocupacions és l’ús de les dades personals per part de les plataformes.

La irrupció de la IA a les aules, amb ChatGPT al capdavant, és hui un dels reptes i dels nous fronts en l’agitat món educatiu, principalment pel fet que ha entrat a les aules via alumnat, que, de manera majoritària, assegura tindre major coneixement sobre la IA que els seus progenitors i mestres.

ChatGPT és un bot que se servix de la IA per a poder conversar amb els usuaris, donar resposta a multitud de les seues preguntes i fins i tot redactar tot tipus de textos de manera creativa, des de poemes a assajos.

Segons l’informe Empantallados, el 73 % dels docents afirma haver utilitzat IA en alguna ocasió, bé per a preparar les classes (64 %) o per a complementar els continguts (50 %).

Només el 30 % dels pares i mares confia en les xarxes socials com a font d’informació, vint punts percentuals menys que en la IA. Un patró de confiança que es replica entre els menors: el 61 % dels alumnes entrevistats confia bastant en ChatGPT enfront del 27 % que ho fa en les xarxes.

En els currículums educatius

En general, el 57 % dels pares valora de manera positiva l’impacte de la IA en l’educació dels seus fills i filles. Un percentatge molt similar (60 %) està a favor d’incloure la IA en el currículum acadèmic, una xifra que baixa al 56 % en el cas dels docents. De fet, a penes el 40 % dels professors valoren positivament l’impacte educatiu de la IA.

L’estudi constata un alt interés per la IA per part de les famílies, els docents i l’alumnat. Malgrat ser una tecnologia disponible des de fa poc temps, ja l’han utilitzada quasi el 70 % dels pares i mares, el 73 % dels professors i el 82 % dels alumnes. Tots, de manera majoritària, volen continuar aprenent més sobre la Intel·ligència Artificial.

«Les elevades dades de primer ús de la IA i de l’interés per saber més són reveladores. Tenint en compte que ChatGPT es va llançar al mercat al novembre de 2022, moment a partir del qual es va popularitzar la IA, suggerixen un nivell d’adhesió ràpid. A més, es tracta d’una novetat que pot transformar l’activitat de tots els sectors.

La irrupció de la IA sembla reunir els elements necessaris per a ser més que un altre avanç tecnològic. A nivell sociològic, podria ser el salt cap a un nou paradigma», ha explicat Narcís Michavila, president de la consultora GAD3.

ChatGPT, el més consultat

Després del cercador Google, els mitjans de comunicació han sigut la segona font d’informació per a la majoria de les famílies. També per als professors, les professores i els estudiants. La IA està tan popularitzada que s’ha convertit també en tema de conversa.

Dos de cada tres alumnes (66 %) han parlat de IA amb els seus amics. Set de cada deu professors, amb els seus col·legues. No obstant això, només un de cada tres pares i mares (36 %) han parlat de la tecnologia en el seu cercle laboral.

La majoria de les persones entrevistades (71 % de famílies, 86 % de docents i 91 % d’estudiants) afirmen haver-li preguntat alguna cosa a un bot. Concretament, ChatGPT. Les dades suggerixen que s’ha tractat de converses esporàdiques perquè només un de cada tres pares i mares (31 %) utilitza esta tecnologia de manera freqüent com a font d’informació. En el cas dels alumnes, la xifra ascendix fins al 40 % i, en el dels professors, descendix fins al 22 %.

Possibilitats infinites

«Les possibilitats de la IA són infinites. Més enllà de les seues novetats, la capacitat de traure-li partit a este univers de coneixement depén de cada usuari: de com se li pregunte a la màquina i de quant es vulga afinar en cada cerca i amb cada pregunta. En este sentit, es tracta d’una tecnologia que presenta una corba d’aprenentatge diferent a les altres: conéixer les regles d’ús i la gramàtica del llenguatge és només la porta d’entrada a aprendre a conversar amb la màquina per a aconseguir que ens oferisca exactament el que li demanem.

Este és un coll de botella que pot explicar la diferència de freqüència d’ús entre l’usuari esporàdic que accedix a la IA per curiositat i l’habitual», destaca Luis Martín, expert en Intel·ligència Artificial.

La Inteligencia Artificial ha llegado para quedarse y ser cada vez más protagonista en nuestras vidas

Enrique Martínez / Penélope Maestro