La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, mitjançant la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, ha presentat la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians als representants de les universitats públiques, les diputacions i els ajuntaments valencians.El director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, ha declarat que "el nostre és un govern de construir ponts i aquesta construcció es fonamenta també en el treball en xarxa que volem iniciar amb altres entitats. Durant aquests anys, hem posat en marxa iniciatives pensades a impulsar la promoció lingüística en l'àmbit local".

En l'acte de presentació, Política Lingüística ha presentat el funcionament i els recursos de la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians a les universitats, les diputacions i els ajuntaments del territori valencià. "Un dels nostres projectes ha sigut fer xarxa amb els municipis, donar-los la mà i compartir els projectes que impulsaran l'ús del valencià en totes les localitats. Així, volem presentar aquest Xarxa.val per tal que la Generalitat, les universitats, les diputacions i els municipis treballem de manera més coordinada", ha afegit Trenzano.

La Xarxa crea un espai de treball i diàleg que permet compartir i intercanviar informació, experiències i interessos comuns per a avançar en la normalització lingüística. L'objectiu és reforçar la comunicació i reunir els serveis lingüístics de les universitats públiques i les entitats locals en una estructura pròpia de la Generalitat que afavorisca el treball en xarxa i genere la màxima rendibilitat en el procés de normalització lingüística.

El director general també ha volgut agrair el treball en l'àmbit local de totes les tècniques i els tècnics lingüístics: "la diversitat lingüística és un regal i un element que hem de preservar. Per aquesta raó, vull agrair als ajuntaments el treball que feu a peu de carrer en tots els vostres pobles".

Trenzano ha presentat '35 accions per a la política lingüística valenciana', entre les quals es troba la creació de la Xarxa. "Una de les línies fonamentals del Govern del Botànic ha sigut la de desplegar la LUEV, que al mes de novembre va complir 35 anys, ja que teníem la ferma convicció que havíem de promoure i protegir la nostra llengua", ha afirmat el director general.

En l'acte de presentació, els representants han assistit a la conferència 'Política lingüística legítima y eficaz para la convivencia' impartida pel viceconseller de Política Lingüística del Govern d'Euskadi i al debat entre alguns tècnics lingüístics de diversos ajuntaments sobre el nou escenari per al treball en xarxa en l'àmbit públic de la política lingüística valenciana.

35 accions per a 35 anys de LUEV

La creació de la Xarxa s'emmarca dins de '35 accions per a 35 anys de LUEV', un resum de totes les propostes que la direcció general ha dut a terme en aquests últims quatre anys per a celebrar el 35é aniversari de la Llei d'ús i ensenyament del valencià.

Les accions giren al voltant de sis àmbits d'actuació: de l'administració al carrer, projecció exterior, investigació sociolingüística, impacte econòmic del valencià, transversalitat de la política lingüística i el desplegament normatiu de la Llei d'ús.