La Universitat de València i l'Ajuntament d'Alzira han convocat el XXVI Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General, en col·laboració amb Edicions Bromera, en el marc dels Premis Literaris Ciutat d'Alzira. La quantia del guardó és de 12.000 euros i el termini de presentació d'originals acaba dilluns 7 de setembre.

El premi té la finalitat d'estimular la creació i la difusió d'obres que, amb un llenguatge entenedor, posen a l'abast del públic general, i de l'estudiantat preuniversitari en particular, els avanços científics i tecnològics, i també la divulgació de les diverses branques del coneixement. El llibre guardonat serà coeditat per Edicions Bromera i el Servei de Publicacions de la Universitat de València, en versió valenciana, dins de la col·lecció «Sense Fronteres».

Els assajos de difusió popular del coneixement científic i tecnològic poden estar escrits en valencià o en qualsevol altra varietat d'aquesta llengua, en castellà, en anglès o en francès i han de tindre una extensió entre 250.000 i 300.000 caràcters, amb els espais inclosos. Els materials addicionals al text hauran de ser originals, lliures de drets o contenir el corresponent permís de reproducció. En aquesta convocatòria no podran participar les persones que ja hagen estat guardonades en edicions anteriors i queden exclosos els textos de treballs de fi de grau, de fi de màster, tesis doctorals i articles científics.

Per participar-hi, les obres es presentaran preferentment mitjançant la seu electrònica de la Universitat de València, o també es podran lliurar en paper al Registre General de la institució. Han de ser originals i inèdites, i també poden presentar-se baix pseudònim.