La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha duplicat enguany les ajudes econòmiques per a la promoció de la cultura popular valenciana i el patrimoni cultural immaterial valencià i, per a dur-ho a terme, ha destinat 650.000 euros.

Aquesta convocatòria va destinada a finançar l’organització d’activitats culturals, per part d’associacions sense ànim de lucre i fundacions privades, que promocionen la cultura popular valenciana i el patrimoni cultural immaterial valencià.

Les activitats subvencionades han hagut de fer-se entre l’1 de juny de 2019 i el 15 de setembre de 2020. L’import que es concedirà per beneficiari, ha de ser com a màxim del 80 % de l’import sol·licitat, quantitat que no pot superar els 32.500 euros.

Són subvencionables, les activitats culturals i artístiques que contribueixen a la investigació, recuperació, promoció, difusió i expressió de la cultura valenciana.