L’Arxiu del Regne de València (ARV) ha digitalitzat 500.000 imatges perquè es puguen consultar en línia. Amb aquesta digitalització es posa al servei dels investigadors i del públic els fons de més interés, com ara el llibres de l’època foral del segle XIII al XVIII, com són els de la Generalitat: llibres de provisions, de clavaria; del Mestre Racional: llibres de comptabilitat, ja que era l’antecedent del Síndic de Comptes; Batlia, que administrava el patrimoni reial, i Governació: llibres de plets.

També es poden consultar fons de l’època borbònica del segle XVIII, com els llibres del Reial Acord, que estava format pel capità general i els oïdors de la Real Audiència, i on es prenien els acords relatius a l’administració del Regne, i llibres del fons de clero, sobretot llibres relacionats amb l’orde de Montesa, encara que també s’inclouen llibres anteriors de l’època foral.

Els arxius gestionats per la Generalitat, com és el cas de l’ARV, utilitzen el sistema de gestió d’arxius SAVEX (Sistema Arxivístic Valencià en Xarxa) que té el mòdul de consulta en línia per Internet, i gràcies a aquesta opció es poden consultar tots els fons digitalitzats i penjats en la plataforma.