La professora Maria Dolores Mas Badía ha guanyat el IV Premi d’Estudis Jurídics de la Reial Acadèmia Valenciana de Jurisprudència i Legislació (RAVJL) pel seu treball «Sistemes Privats d’Informació creditícia. Nova regulació entre la protecció de dades i el crèdit responsable».

La monografia premiada està orientada a estudiar el règim i funcionament de les entitats privades que realitzen els informes pertinents sobre empreses que sol·liciten crèdits a entitats bancàries. Un tema d’actualitat que, malgrat estar molt desenvolupat en altres països, no ho està a Espanya.

El jurat ha premiat el treball de forma unànime. Estava format pel secretari de la RAVJL, Antonio Sotillo; per l’acadèmic Miguel Guillot; per la degana de l’ICAV, Auxiliadora Borja; i, pels acadèmics, Mª José Santacruz, Francisco De Paula Blasco Gascó i Pia Calderón.

María Dolores Mas Badía, a més de vicedegana de la Facultat de Dret, exerceix com a professora titular de Dret Civil a la Universitat de València. Ha estat guardonada amb el Premi ‘Savis en Dret’ (2012), concedit per la Universitat de València i la Generalitat Valenciana; i el Premi a l’Excel·lència Docent, del Consell Social de la Universitat de València i la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana (2016).

Així mateix, és membre, com a jurista de reconegut prestigi, de la Comissió Assessora de Dret Civil Valencià de la Generalitat Valenciana. En el camp de la gestió és vicedegana de Qualitat, Formació, Cultura i Projecció Social de la Facultat de Dret des de març de 2018, i membre electe de la Junta de Centre de la Facultat de Dret. Anteriorment ha estat secretària del Màster Universitari en Advocacia UVEG-ICAV, membre de la CCA del Màster en Mediació, Arbitratge i Gestió de Conflictes en Dret Privat i secretària del Departament de Dret Civil, entre d’altres càrrecs.