Un dels encerts, com es podia esperar, de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ha sigut la seua disposició a incorporar paraules i expressions al codi normatiu que no tenien la condició de normatives. N’hi ha incorporat centenars i centenars, tant de vocables i expressions de sempre, com «cego», «despedir», «disfrutar», «rabo», «xillar» , com de nous, és a dir, neologismes, com ara «flipar», «fúting», «palmar», «pírcing» , «postureig». Entre eixes aportacions a la normativa tenim les que comentarem hui: l’adjectiu «alegal» i el nom comú «glotofòbia». «Alegal» és un concepte que significa que una acció no és legal, clarament, ni il·legal.

L’AVL ha donat condició normativa en valencià a este vocable i l’ha registrat en el Diccionari normatiu valencià (DNV), amb la definició ‘no previst per la llei’. Algunes emissores de ràdio ni són legals ni il·legals, perquè no està legislada clarament la seua activitat, ni són il·legals, perquè no estan prohibides les seues emissions. Són alegals. Amb l’existència de les xarxes socials, pàgines o canals internàutics deu ocórrer alguna cosa semblant.

La prostitució és una activitat alegal pel mateix motiu: no està regulada legalment, però tampoc prohibida. L’explotació sexual sí que està prohibida, com a delicte, que ho és. La prostitució, sense coerció ni explotació per un tercer, és una alegalitat, es troba legalment en els llimbs terrenals; els divins es troben on van les criatures mortes sense batejar ni pecar. O anaven, perquè després de l’última remodelació urbanística celestial pareix que ja han llevat eixe lloc extraterrenal.

Respecte a la forma i ortografia del vocable «alegal», l’AVL l’ha encertada també, ja que ha prescrit que s’escriga amb una sola «ele» entre la «a» i la «e». Podia haver-hi el perill que alguna «autoritat» lingüística «il·luminada» disposara que s’escriguera amb «ele» geminada: «*al·legal», invocant raons o arcans «filològics», mitjanament justificats o inventats, Tenim 1.603 paraules amb «ele» geminada, normativament, que cap valencià ni català ha pronunciat mai de manera geminada, llevat d’algun/a essencialiste/a en cerimonials «filològics». I 25 vocables que començen per «al·le». Cosa que significa (el fet que únicament i normativament s’escriguen amb «ele» geminada eixes paraules) una gran inseguretat en l’aprenentatge de la llengua. I ha fet molt bé l’AVL de no afegir complicacions ortogràfiques i de pronunciació a les que ja tenim, gràcies al poder del «purisme» i de l’essencialisme elitiste nostrat.

De la «ele» geminada, en parlarem un altre dia de manera exclusiva. Una paraula que últimament ha incorporat l’AVL al DNV, i l’ha feta normativa en valencià, és «glotofòbia», que significa ‘discriminació per raons lingüístiques’. És un terme encunyat en francés pel sociolingüiste Philippe Blanchet.

La nostra institució normativa lingüística ha sigut molt diligent a arreplegar normativament eixe neologisme, fidel a l’esperit que ha mostrat fins ara (l’AVL) d’aperturisme lingüístic i de prompta disposició a acceptar normativament paraules i expressions de sempre i d’ara, en favor de l’ús tradicional i alhora de la comunicació i de la modernitat. I com que la glotofòbia dona per a molt, continuarem un altre dilluns amb tan notable i moderna veu.

En curt

«Alegal» és un concepte que significa que una acció no és legal, clarament, ni il·legal. L’AVL ha donat condició normativa en valencià a este vocable i l’ha registrat en el DNV, amb la definició ‘que no está previst per la llei’.

Tenim 1.603 paraules amb «ele» geminada, normativament, que mai hem pronunciat de manera geminada. Cosa que representa una gran inseguretat en l’aprenentatge de la llengua.

Una paraula que últimament ha incorporat l’AVL al DNV, i l’ha feta normativa en valencià, és «glotofòbia», que significa ‘discriminació per raons lingüístiques’.