La ubicació amb 'Ahí'

Lluís Mesa

Lluís Mesa

En les descripcions, és important indicar on ens trobem. No sempre resulta fàcil dir la ubicació exacta. Sortosament, tenim adverbis demostratius dispostos a ajudar-nos. N’hi ha un que m’encisa per ser espontani i alhora normatiu. Es tracta del vocable ‘ahí’. Amb ell, expressem que un punt es troba prop de la persona a la qual ens dirigim o a una distància intermèdia entre ell i nosaltres. A diferència de la paraula ‘ací’, que ens diu que el lloc està més pròxim a la persona que parla, un ‘ahí’ cedix el protagonisme al qui ens escolta. S’empra especialment en el diàleg. Literàriament, té el sinònim ‘aquí’, encara que no és l’accepció principal.

No sé si hem pensat el que suposa trobar-se en una cua. Si tu estàs ‘ahí’ significa que toleres l’orde i a l’altre que hi ha arribat abans. Quan alguns i algunes demanen botar-se-les o se’ls autoritza a fer-ho, la societat mostra la seua cara més classista. Així que, el respecte de les files reflectix que tots i totes som iguals, com pregona la Constitució. El fet que li hagen recordat a Eduardo Zaplana en els jutjats que cal respectar-la és una bona reivindicació de la igualtat. No sé si l’actitud d’un Guàrdia Civil, permetent que no continue esperant, resulta correcta, però no és una imatge alliçonadora.

Determinades persones ens han dit que ‘ahí’ on viuen, que és el mateix territori on vivim nosaltres, el tango té gran transcendència. Per eixe motiu, han sol·licitat la creació d’una acadèmia. Respecte la proposta. Tanmateix, no acabe d’entendre la celeritat amb la qual s’ha aprovat. Tal volta, ha influït que un dels promotors forme part del partit governant. El món dels cronistes, al qual pertanc, desitja que se li autoritze a constituir-se com a acadèmia oficial i encara no ha sigut possible. El fet que el músic estivellenc Daniel Arnau, del qual soc biògraf, es dedicara a cantar tangos per tot el món a principis del segle xx o fins i tot que en gravara un amb el nom ‘Estivella’ potser em permetrà ocupar una cadira en eixe ens. Tal vegada, serà més fàcil que un servidor entre a formar part de la institució tanguista que d’un organisme acadèmic de cronistes.

En definitiva no tinguem por a utilitzar ‘ahí’ perquè és del tot correcte fer-ho. Pensem on estem i sabrem on anem.