La paraula «vitet», en boca de molts valencians, fa referència al fruit de la planta anomenada en la terminologia científica «Capsicum frutescens». Es tracta d'un pimentonet prim i allargat de forma lleument corbada; les baies, que oscil·len entre 2 i 5 centímetres de llarg, són inicialment grogues o verdes, però quan maduren adquirixen un color roig intens, i algunes varietats són molt coentes. És una planta oriünda d'Amèrica Central, a on és un ingredient característic de molts plats típics de la seua gastronomia.

«Vitet» és un diminutiu de «vit», procedent del llatí «vecte», que és el nom que es donava al membre viril de certs animals, especialment al del bou i el cavall. La similitud de certes fruites i verdures amb els òrgans sexuals sempre ha fet una certa gràcia, cosa que ha facilitat les translacions metonímiques en sentit bidireccional.

Les denominacions que rep actualment esta hortalissa són molt variades. En una gran part de Catalunya és conegut com a «bitxo», que no és sinó una alteració de «vit»: primer la consonant final es palatalitzà en «vitx» > «bitx» > pl. «bitxos» > sing. «bitxo». En molts pobles valencians rep el nom de «pebrera»; en altres se li diu «viró», «cirereta», «pesteta», «coent», «coralet»...

Més informació...