Farmamundi va tancar a Kenya un acord amb l’ONG local Foundation for Health and Social Economic Development Africa per a un projecte que ha complit els seus objectius de garantir la protecció i el dret a la salut de la població refugiada a Nairobi afectada per la Crisi de la Banya d’Àfrica. La iniciativa ha aconseguit enfortir la capacitat de resiliència en salut de 40.000 persones d’Eastleigh South (Nairobi) amb millores en la xarxa urbana d’atenció primària de salut del comtat de Kamukunji.

S’ha ampliat l’assistència sanitària en situació de desprotecció i s’ha posat en marxa una xarxa local de promoció dels drets sexuals i reproductius de les dones per a la prevenció de la violència basada en gènere, la seua atenció psicosocial i la seua assistència legal.

Gràcies al projecte iniciat en 2019 i que ha comptat amb el suport financer de la Generalitat Valenciana, es va dotar de subministraments de laboratori i inputs mèdics al centre de salut de Biafra Lion, on es van realitzar 4.976 proves diagnòstiques relacionades amb malalties diarreiques agudes, del tracte respiratori superior, anèmia i detecció de Malalties de Transmissió Sexual (MTS) i de VIH-Sida. «Es van comprar reactius per a realitzar mostra de sang per a la prova de malària, anàlisi parasitària, hemoglobina, anàlisi d’orina, de malalties venèries, per a proves d’embaràs i prenatals específiques», explica la responsable d’Acció Humanitària i Emergències de Farmamundi, Tania Montesinos.

Per a garantir l’accés a medicines de qualitat, es va reforçar l’aprovisionament del dispensari del centre de salut de Biafra Lion amb medicaments essencials i específics per al tractament d’afeccions lligades a la salut matern-infantil i la salut sexual i reproductiva, amb un augment en el nombre de pacients atesos

Assistència mèdica mòbil

La població refugiada afronta importants barreres d’accés econòmic, de desplaçament i culturals, ja que gran part no parla anglés i/o swahili, la qual cosa dificulta l’assistència, el diagnòstic i l’administració del tractament als pacients en els assentaments informals de Nairobi. «Les malalties respiratòries (37,93%) i la gastroenteritis continuen sent la principal causa de prevalença entre la població d’Eastleigh South. Això es deu a les males condicions d’higiene, a l’escassetat d’aigua potable, així com a la mala gestió en general de les deixalles», afirma Montesinos.

Per això, es van posar en marxa dos dispositius d’assistència mèdica mòbil en els assentaments informals de Biafra i Calvary Eastleigh South, on van ser ateses 1.871 persones. I es van realitzar 2 jornades de capacitació per a 36 professionals sanitaris, 19 d’elles dones. «La formació es va centrar en la salut matern-infantil, higiene domiciliar, hàbits higiènics i la promoció de la salut per a adolescents, joves i majors, assessoria en violència de gènere i drets de les persones refugiades, així com el respecte a la diversitat cultural», prossegueix Montesinos.

Higiene i nutrició

Un altre assoliment important ha sigut reduir les elevades taxes de desnutrició infantil entre la població refugiada. Per a això, les brigades mèdiques mòbils van distribuir 9.805 kg de complements nutricionals a més de 10.000 persones (8.504 d’elles dones embarassades, lactants i menors de 5 anys).

Finalment, l’acció solidària ha garantit l’assistència psicosocial, l’assessorament legal i la mediació comunitària i familiar a 1.033 dones refugiades víctimes de violència basada en gènere, amb l’objectiu de trencar l’estigma social lligat a les agressions i promoure relacions de gènere equitatives i no violentes.