La setmana passada escrivia sobre la terminologia nadalenca de la nostra llengua i també de dos vocables molt nostrats, encara que sembla que no són generals en la llengua comuna: «Jesuset» i «pesebre». Sobre el primer ja em vaig estendre, però sobre el segon sí que vullc insistir. Un pesebre, tradicionalment, en valencià, i també en alguns llocs de sud de Catalunya i en la Franja de Ponent, és un receptacle d´obra o de fusta, fix, on mengen els remugants grans (bovins i equins) estabulats. És a dir, la menjadora d´estos.

El terme «pessebre», com a representació del naixement de Jesús, no és d´ús tradicional en la major part del territori valencià, ni en les comarques catalanes al sud de Tarragona ciutat, ni a les Balears, a pesar del que diuen alguns diccionaris. Eugeni S. Reig en VPE definix molt bé el terme en el sentit que sempre li hem donat els valencians, alhora que reivindica el vocable «betlem», en comptes de «pessebre», per a la mencionada simulació bíblica. Ací, ara mateix, en estos dies, tot el món diu «betlem».

Tornant al mot «pesebre», amb una «s» (sonora), també fa referència a l´habitacle o lloc que conté l´esmentada menjadora, també dit «estable». Els significats usuals del vocable, per a nosaltres i altres «perifèrics», no els arreplega el DIEC2, però sí, com ja assenyalí, Ferrer Pastor i Valor, a més de Reig, així com el DCVB i el DGLV de la RACV. També ho suggerix així el GDLC de l´Enciclopèdia Catalana. I sor Isabel de Villena i altres clàssics l´usaven fa més de cinc segles.

També n´hi ha el sentit figurat: «tindre un bon pesebre», equivalent a «tindre béns, patrimoni», «tindre un bon passar». En la «Rondalla de rondalles» (1767-68), de Lluís Galiana apareix este passatge: «Mon pare vol que´m case amb ton germà €per tindre bon pesebre a la vellea"». Com que el DIEC2, la bíblia de la ortodòxia lingüística, no inclou esta accepció de «pesebre», els seus apòstols i els acòlits d´ací no poden usar eixos sentits figurats, tan essencialment valencians. Seria una heretgia.

jesusleonardo.gimenez@gmail.com