La Universitat de València, a través del Vicerectorat de Cultura i Esport, ha convocat la XVII edició del Premi de Poesia César Simón amb la intenció de promoure i fomentar la creació poètica en llengua espanyola, així com recordar el llegat del poeta, filòleg i professor de la Universitat de València, César Simón. El premi està dotat amb 2.500 euros i amb la publicació de 140 exemplars del poemari en una acurada edició.

Podran optar a aquest premi els autors i les autores mitjançant la presentació d'un sol llibre de poemes. Les obres estaran escrites en castellà, i tant el tema, com la mètrica i la rima seran lliures. També s'admet la prosa poètica. Els textos han de ser originals i inèdits i no poden haver estat presentats en convocatòries anteriors ni simultàniament a altres concursos, ni tampoc haver estat premiats.

La seua extensió serà entre 30 i 60 poemes, en Din-A4. Quant a les característiques per a la seua presentació, s'utilitzarà el doble espai usant una lletra tipus Times new roman cos 12 o equivalent.

Vera Moreno, guanyadora en 2019

La convocatoria del concurs la va guanyar Vera Moreno (Madrid, 1972) en 2019 amb l'obra El gimnasio de los rotos.

Va ser el passat 13 de desembre quan es va reunir a València el jurat de la XVI edició del premi i va deliberar que seria Moreno la guanyadora d'entre els 83 exemplars rebuts. El jurat va estar format per Antoni Defez, Amelia Díaz, Miguel Ángel Hoyos, Ángela Martínez, Carolina Otero i Begoña Pou, en qualitat de Secretària.

El jurat considerà que el poemari de Vera Moreno era una proposta «viva», un text que es compon de múltiples veus on totes elles parlen de formes diferents i exploren les maneres de dir «rutina, precarietat, hospital».

L'obra de Vera també va demostrar que tenia formes que estan sempre travessades «per l'exploració incansable i la ironia com a eina», va assenyalar el jurat. «És una mostra de veus que observen cada detall de la realitat per a extraure una crítica social del nostre present», apuntà.