Durant els seus darrers anys de vida –els de la Transició política–, el professor Manuel Sanchis Guarner (1911-1981), pare de la filologia valenciana actual, va participar en nombrosos actes que tingueren lloc al llarg del territori. Conscient de l’exemple de compromís i esperança en un demà més democràtic i valencià que transmetia la seua trajectòria intel·lectual i humana, no dubtà a acceptar tot tipus d’invitacions que li permeteren esperonar i encoratjar els múltiples col·lectius locals que varen fer possible la consolidació de la democràcia.

Així, és en aquest context de pelegrinatge cívic i cultural, podríem dir, que s’emmarca la visita que, un any abans de morir –la nit del 20 de desembre de 1980, ara fa quatre dècades–, l’autor de ‘La llengua dels valencians’ realitzà a una de les poblacions de l’Horta que, d’una manera més intensa i agitada, varen viure aquells anys de transformació política. La celebració que en va servir d’excusa fou el lliurament de premis del IV Concurs de Poesia i I de Narrativa Breu «Vila d’Alaquàs» que convocava l’Ajuntament, aleshores presidit per Albert Taberner i Carme Mateu; i que, tal com declarava el cartell anunciador, fou organitzat pels responsables de la Biblioteca Municipal i comptà «amb la presència de Manuel Sanchis Guarner».

Gràcies a la crònica que, en les setmanes posteriors, veié la llum al butlletí «L’Ajuntament Informa», sabem que assistiren a la vetlada «unas doscientas personas, que llenaron por completo la sala de la Biblioteca». Alhora, la publicació també explicà que «el acto de entrega de premios de Poesía y Narrativa estuvo intercalado con un estupendo recital de las más recientes poesías y canciones de Ovidi Montllor»; i que, a més de l’espectacle líric i musical del cantautor d’Alcoi, el públic pogué «disfrutar de la grata presencia y magníficas disertaciones de nuestros ilustres y estimados invitados: el profesor D. Manuel Sanchis Guarner, el poeta Vicent Andrés Estellés y el profesor D. Jaume Pérez Montaner».

En aquest sentit, cal recordar que, dotze mesos abans, el 15 de desembre de 1979, durant el lliurament de premis del III Concurs «Vila d’Alaquàs», el municipi havia homenatjat Estellés en el transcurs d’un acte que inclogué una conferència del professor i poeta Pérez Montaner. De manera que, com podem comprovar, un any després tots dos escriptors repetien estada a Alaquàs. (Continuarà).