D’un temps ençà, comprovem com la societat no funciona massa bé. No hi ha una fórmula màgica per a arreglar-la però sí actituds que ajuden a superar la realitat adversa. En eixe sentit, resulta millor actuar tenint en compte les responsabilitats que mirant les culpabilitats. En la vida, no cal buscar exclusivament culpables per a imposar castics sinó responsables per a superar els mals. En la tasca d’arreglar situacions a partir de la responsabilitat, hi ha una interjecció que ajuda: «perdó». Des del moment que la pronunciem, podem corregir el que s’ha fet malament.

La interjecció «perdó» s’utilitza per a disculpar-se o quan educadament es vol realitzar una acció que pot causar molèstia a una altra persona. En moltes ocasions, està contraposada a la supèrbia. Ens costa dir-la quan som superbiosos o superbioses. El judaisme té el «Dia del Perdó» (Iom Kippur), l’islamisme la «Nit del Perdó» (Làylat al-Barat) i el cristianisme parla de perdonar setanta vegades set. Però no és prou que les grans religions la valoren positivament per a pronunciar-la.

No pensem que és fàcil pronunciar la interjecció i ser conseqüent amb la seua utilització. Jo creia que no em costava fer-ho però fa poc per casa m’acusaren d’orgullós. Per tant, considere que a tots i a totes, a voltes, ens costa pronunciar algun «perdó» i sobretot acceptar que hem de canviar d’actitud. Per exemple, de res aprofità el perdó del rei emèrit per una cacera, si després continuà estafant-nos amb les seues finances. També l’absència de la pronunciació de la paraula perdó per part del president Puig, davant les accions realitzades per l’empresa on treballa el seu germà, demostra que no sempre és fàcil dir perdó.

Una segona accepció del vocable es relaciona amb la manera educada d’anunciar que farem o direm alguna cosa que pot causar alguna molèstia. Costa poc dir «perdó, em deixa passar» en compte d’espentar per a eixir d’un lloc. En l’actualitat, necessitem prendre una bona dosi d’urbanitat. En el passat, fou una assignatura escolar que hui d’una manera actualitzada caldria recuperar. Crec que, si sabem dir les coses, resulta més senzill ser comprés i ben considerat. Així que intentem emprar «perdó».

En definitiva, diguem més sovint la interjecció «perdó». Ens ajudarà a superar els mals que patim en la societat o en casa. Un «perdó» a temps soluciona conflictes i repara adversitats.