‘Reliquiae. Música i Relíquies’ és el títol del concert que oferiran demà, Capella de Ministrers i el cor Lluís Vic Vocalis en el claustre de La Nau, i on tindrà lloc l’estrena absoluta d’obres recuperades de l’Edat mitjana, entre els segles XIII i XV.

El recital, que se celebra en el marc de l’II Congrés Internacional del Patrimoni Musical de la Corona d’Aragó, presentarà al públic el resultat de la investigació de Capella de Ministrers i l’estudiosa Mª Carmen Gómez Muntané sobre la relació entre la música i les relíquies que van viatjar de la Capella Real de França a la Capella Real d’Aragó durant dos segles (de 1237 a 1437).

En paraules del director de Capella de Ministrers, Carles Magraner, ‘Reliquiae’ és «l’estrena absoluta de música recuperada sobre les relíquies en les corones de França i Aragó, i en la Península Ibèrica». «Les relíquies són objectes d’una importància cabdal en l’Edat mitjana pel seu valor devocional».

La figura més rellevant entorn de la recuperació de relíquies en la Península Ibèrica va ser la d’Alfons X el Savi, que va intervindre en la xarxa més important del segle XIII entre Constantinoble, França i la Península.