Educació

L’alumnat d’FP superior que estudie una carrera podrà convalidar-se crèdits

També s’aplicarà per a l’alumnat d’ensenyaments artístics, que esperava este reconeixement amb una llei estatal que es va quedar sense aprovar per l’avançament electoral de l’any passat

Serà recíproc i els estudiants universitaris que facen una FP també podran beneficiar-se’n

Un estudiant d’FP en Fira València

Un estudiant d’FP en Fira València / Francisco Calabuig

Gonzalo Sánchez

Gonzalo Sánchez

Els estudiants de Formació Professional que decidisquen continuar els seus estudis en una de les universitats públiques podran convalidar-se fins a 30 crèdits. Això suposa unes cinc assignatures i la mitat d’un any acadèmic (60 crèdits). Així ho ha confirmat la Conselleria d’Educació després d’aprovar-se en el Ple del Consell.

Per exemple, un estudiant de l’FP de Química que acabe el cicle i decidisca apuntar-se a la carrera podrà convalidar-se cinc assignatures de les 40 que sol tindre un grau universitari. Això sí, el reconeixement dels estudis estarà lligat a l’adequació amb la carrera que es vol estudiar. Esta decisió afectarà els cicles formatius de grau superior de Formació Professional, els estudis de l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics i els graus universitaris.

És la primera vegada que este reconeixement de crèdits serà recíproc, és a dir, que puguen beneficiar-se d’este els estudiants universitaris que accedisquen a cicles superiors d’FP.

Estudiantes de FP de Química en FeriaValencia.

Estudiants d’FP de Química en Fira València / Francisco Calabuig

Ensenyaments artístics

L’acord suposa també un reconeixement als ensenyaments d’arts, que feia dècades que l’esperaven. Este reconeixement havia d’arribar amb la llei d’ensenyaments artístics del Govern, però l’avançament electoral va provocar que el text caiguera en l’oblit i es quedara sense aprovar. Finalment, la compensació arribarà per part de l’Administració autonòmica, que reconeixerà els ensenyaments artístics en el nivell universitari.

Este conveni de reconeixement es realitza en col·laboració amb la Direcció General d’FP de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació i permet als alumnes d’FP que continuen la seua formació en les universitats públiques reconéixer almenys 30 crèdits

Estudiantes de FP en Feria Valencia.

Estudiants d’FP en Fira València / Francisco Calabuig

D’altra banda, també s’ha acordat treballar de manera conjunta per a actualitzar la normativa autonòmica que regula el procediment d’autorització i implantació de nous títols universitaris. Esta norma, l’Orde 86/2010, de 15 de novembre, “procediment per a la implantació dels ensenyaments universitaris oficials de grau, màster i professorat”, està molt desfasada en relació amb el marc estatal que queda regulat en el Reial decret 822/2021, pel qual s’establix l’organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d’assegurament de la seua qualitat.

Col·laboració amb les universitats

Este conveni, insistix la Generalitat, “sorgix de la necessitat d’establir un marc de col·laboració entre la Generalitat i les diferents universitats públiques, que establisca relacions directes entre els títols universitaris de grau i de grau en ensenyaments artístics superiors i els títols de tècnic/a superior de Formació Professional i d’Arts Plàstiques i Disseny”.

Per tant, té com a objecte determinar les correspondències entre els títols de tècnic o tècnica superior de Formació Professional i d’Arts Plàstiques i Disseny impartits a la Comunitat Valenciana i els títols universitaris de grau i de grau d’ensenyaments artístics superiors, impartits per les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i per l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV), respectivament, així com el reconeixement de crèdits ECTS.

Suscríbete para seguir leyendo