- EXTRAORDINARI DE LO RAT PENAT

EXT. REGNE DE VALÈNCIA

FALLA: EL CHARCO DE CATARROJA

1º: L´ALBUFERA DE CATARROJA

: FRANCESC CLIMENT- URUGUAI

3º: PALLETER

- SECCIÓ GENERAL

EXTRAORDINARI BERNAT I BALDOVÍ

SANTIAGO RUSINYOL - C. LUMIARES

Autor: AMPAR CABRERA I SANFÈLIX

- EXTRAORDINARI MAXIMILIÁ THOUS

CERVANTES - PARE JOFRE

AUTOR: ELENA CASA I LLACER

- EXTRAORDINARI ALMELA I VIVES

PATROCINAT PER LEVANTE E. M. V.

FERRAN EL CATÒLIC - ÀNGEL GUIMERÀ

AUTOR: MANUEL GARCIA I MIRÓ

- EXTRAORDINARI ANDRÉS CABRELLES

GAYANO LLUCH - DR. MARCO MERENCIANO

AUTOR: AMPAR CABRERA I SANFÈLIX

- EXTRAORDINARI PERIS CELDA

PLAÇA DE LA MERCÉ

AUTOR: JOSEP BEA I MATAIX

- EXTRAORDINARI ESTEVE VICTÒRIA

PEU DE LA CREU

AUTOR: DONÍS MARTIN I ALBIZUA

- EXTRAORDINARI EMILI PANACH (MILO)

DR. OLORIZ - ARQ. FABIAN I FUERO

AUTOR: RAFAEL MELIÀ I CASTELLÓ

- EXTRAORDINARI EMILI CAMPS I GALLEGO

MALVARROSA - PONZ CAVITE

AUTOR: JOAN A. ALAPONT I PÉREZ

- EXTRAORDINARI JOSEP MELIÁ CASTELLÓ

L'ELIANA - CID

AUTOR: MANUEL LAGARDERA I RAMIS

- PRIMERS PREMIS

PARE SANTONJA - CARDENAL BENLLOCH

PIZARRO - C. AMORÓS - H. CORTES

RUBEN VELA - AVDA. DOCTOR WAKSMAN

REGNE DE VALÉNCIA - SANT VALER

BISBE JAUME PÉREZ - LLUÍS OLIAG

JOAN D'AGUILÓ - GASPAR AGUILAR

BOSSERIA - TROS ALT

LLANTERNA - NA ROBELLA

TRINITAT - ALBORAYA

- SEGONS PREMIS

ARCHIDUC CARLES - CHIVA

TOMASOS - CARLES CERVERA

PRIMAT REIG - VINARÓS

SANT VICENT - PERIODISTE AZZATI

HIERROS - JUAN BTA. PERALES

FELIX PIZCUETA - CIRIL AMOROS

GRAVADOR ESTEVE - CIRIL AMORÓS

MISTRAL - MURTA

JACINTO LABAILA - MANUEL SIMÓ

- TERCERS PREMIS

COSTA I BORRÀS - AGUSTINA D'ARAGÓ

BISBE AMIGÓ - CONCA

CISCAR - BURRIANA

EXPOSICIÓ

BAILEN - XÀTIVA (FERROVIÀRIA)

PINEDO - TRES CAMINS

SANTA Mª MICAELA - MARTÍ L'HUMÀ

MERCAT CENTRAL

FRAY J. RODRIGUEZ - PINTOR CORTINA

- QUARTS PREMIS

LO RAT PENAT

ALBERICH - HEROE ROMEU

AV. VALLADOLIT - ING. VICENT PICHÓ

PL. DR. COLLADO

SANTA GENOVEVA TORRES

MOLINELL - ALBORAYA

FRANCESC CLIMENT - URUGUAY

PELAYO . MATEMATIC MARZAL

L'OLIVERAL - GLÒRIA - FELICITAT - TREMOLAR

- QUINTS PREMIS

AV. PÉREZ GALDÓS - CALIXTE III

MENDIZABAL (BURJASSOT)

AZCÀRRAGA - FERRAN EL CATÒLIC

CONSERVA - BERENGUER MALLOL

LOPE DE VEGA

BARRACA - COLUMBRETES

AUSIAS MARCH - NA ROBELLA

DE LA REINA - PAU - SANT VICENT

ANTONIO MOLLÉ - GREGORI GEA

- PRIMERS ACCÉSITS

SANT RAFAEL - ANTON MARTIN

ARQUEBISBE OLAECHEA - ST. MARCELÍ

QUART EXTRAMURS - VELAZQUEZ

ISABEL LA CATÒLICA - C. AMORÓS

ELS JOVENILS

BARRI LA LLUM

RIBERA - CONVENT SANTA CLARA

PARE ALEGRE - E. NAVARRO

VERGE DE LA 'CABEZA' - MORTES LERMA

- SEGONS ACCÉSITS

CUBA - BUENOS AIRES

CUBA - DENIA

CARRERA MALILLA - ING. JOAQUIM BENLLOCH

TRES FORQUES - CONCA - PÉREZ GALDÓS

CARCAIXENT I ADJ.

EN SENDRA - PLAÇA COLL

SANT ISIDRE

PALLETER - ERUDIT ORELLANA

CHIVA - FCESC. DE LLANO

- TERCERS ACCÉSITS

PL. DEL NEGRET

PL. MERCAT DE RUSSAFA

AV. PLATA - GENERAL URRUTIA

JOAQUIM NAVARRO - CARRÍCOLA

MESTRE BELLVER - MARIÀ RIBERA

ALTA - SANT TOMÀS

CARRETERA ESCRIVÀ - COOP. SANT FERRAN

SANT JOSEP DE LA MONTANYA - TEROL

MOSSEN JOSEP CUENCA - PINEDO

- QUARTS ACCÉSITS

CADIZ - LITERATO AZORIN

CONCA - TRAMOYERES- GUARDIA CIVIL

BARÓ DE PATRAIX - CONCA

PL. ESPANYA

CORREGERIA - BANY DELS PAVESSOS

DUC DE GAETA - POBLE DE FARNALS

POETA ALBEROLA - TOTANA

CONCHITA PIQUER - MONASTERI DE POBLET

MESTRE RODRIGO - GRAL AVILES

- QUINTS ACCÉSITS

VERGE DE LEPANTO - CASTELLAR

MANUEL ARNAU - CREU COBERTA

PL. DE L'ARBRE

LA VALL D'ALBAIDA - CANAL DE NAVARRÉS

ESPARTERO - MESTRE PLASÈNCIA

CREU I MISLATA

CERAMISTE ROS - JOSEP Mª MORTES LERMA

VERGE DE LA FUENSANTA

NÀQUERA - LAURI VOLPI

- SECCIÓ AUTORS NOVELLS

EXTRAORDINARI JOSEP BEA

PL. SANT BULT

AUTOR: JOAN JOSEP SERRA I MARTÍ

1º NORT - DR. ZAMENHOFF

2º ILLES CANÀRIES - TRAFALGAR

3º BARRI BETERÓ

4º FRA PERE VIVES - BILBAO - M. THOUS

5º HUMANISTE MARINER - MANUEL SIMÓ

6º SALAMANCA - COMTE ALTEA

7º PRIMAT REIG - SANT VT. DE PAUL

8º REGNE DE VALÉNCIA - DUC DE CALÀBRIA

9º CARRERA SANT LLUÍS - AV. DR. WAKSMAN

10º SUECA - LLITERAT AZORIN

ACCÈSSITS

1º MÚSIC ESPÍ - GRAVADOR FABREGAT

2º DR. PESET ALEIXANDRE - GUILLEM FERRER

3º MANUEL CANDELA - AV. DEL PORT

4º ANDRÉS PILES - SALVADOR TUSSET

5º LLUÍS LAMARCA - VELÀZQUEZ

6º ARQUITECTE ALFARO - FRANCESC CUBELLS

7º SERRANS - PL. ELS FURS

8º BLOCS PLAJA

9º MARQUÉS DE MONTORTAL - BERNI I CATALÀ

10º RUBÉN DARIO - FRAY LLUÍS COLOMER

- SECCIÓ INFANTIL GENERAL

EXTRAORDINARI JOSEFINA LÀZARO

LLANTERNA - NA ROBELLA

AUTOR: JOAN ANT. ALAPONT I PÉREZ

EXTRAORDINARI Pere Delmonte

MALVARROSA - PONZ CAVITE

AUTOR: JOAN A. ALAPONT I PÉREZ

EXTRAORDINARI ANFÓS RAMÓN

ÀNGEL DE L'ALCÀSSER TORRENT

AUTOR: FERRAN MARTÍNEZ I GARCIA

1º EL RABAL CATARROJA

1º L'ALBUFERA CATARROJA

1º FRAY J. RODRÍGUEZ - PINTOR CORTINA

1º DR. COLLADO

Millors portades de llibret

VEREDICTES. Reunit el Jurat nomenat a l´efecte en la séu de Lo Rat Penat el dia 3 de març de 2015 per a fallar el Premi Extraordinari Armando Serra Asensio a la millor portada de llibret de falla, acordà concedir el premi dotat en 600 euros, estandart i pergamí, a la portada del llibret de

falla: Gravador Esteve-Ciril Amorós, del qual son autors: Ceballos i Sanabria.

Premi a la portada infantil, dotat d´estandart i pergamí a la portada de la falla: Sta. María Micaela-Martí l´Humà, del qual és autor Àlex Martínez i Osset

2º MISTRAL - MURTA

2º ESPARTERO - MESTRE PLASÈNCIA

3º JACINTO LABAILA - MANUEL SIMÓ

3º LO RAT PENAT

3º TOMASOS - CARLES CERVERA

4º FÈLIX PIZCUETA - CIRIL AMORÓS

4º EXPOSICIÓ

4º SANT VICENT - PERIODISTE AZZATI

5º CUBA - BUENOS AIRES

5º SANT RAFAEL - ANTON MARTIN

5º MENDIZÀVAL BURJASSOT

6º NÀQUERA - LAURI VOLPI

6º ARCHIDUC CARLES - CHIVA

6º PALLETER - ERUDIT ORELLANA

7º VERGE DE LA "CABEZA" - M. LERMA

7º PIZARRO - C. AMORÓS

7º MOLINELL - ALBORAYA

8º PL. DEL MERCAT DE RUSSAFA

8º ELS JOVENILS

8º MESTRE BELLVER - MARIÀ RIBERA

9º EL CHARCO CATARROJA

9º PL. DEL NEGRET

9º SANTA GENOVEVA TORRES

10º PL. LOPE DE VEGA

10º JOAN D'AGUILÓ - GASPAR AGUILAR

10º CONCA - TRAMOYERES- GUARDIA CIVIL

1º ACCÈSSIT - CERVANTES - PARE JOFRE

1º ACCÈSSIT- GAYANO LLUCH

1º ACCÈSSIT - PEU DE LA CREU

2º ACCÈSSIT - PARE ALEGRE - E. NAVARRO

2º ACCÈSSIT- SANTIAGO RUSINYOL

2º ACCÈSSIT- JOSEP BENLLIURE - T. MARINA

3º ACCÈSSIT - TRINITAT - ALBORAYA

3º ACCÈSSIT- EN SENDRA - PLAÇA COLL

3º ACCÈSSIT - CHIVA - FRANCESC DE LLANO

4º ACCÈSSIT- FERRAN CATÒLIC - À. GUIMERÀ

4º ACCÈSSIT- POETA ALBEROLA - TOTANA

4º ACCÈSSIT- CREU I MISLATA

5º ACCÈSSIT - TRES FORQUES - CONCA

5º ACCÈSSIT- BARRI DE LA LLUM

5º ACCÈSSIT- PINEDO - TRES CAMINS

6º ACCÈSSIT - SAGUNT - SANT ANTONI

6º ACCÈSSIT - CERAMISTA ROS

6º ACCÈSSIT - ALTA - SANT TOMÀS

7º ACCÈSSIT- DR. SERRANO - CARLES CERVERA

7º ACCÈSSIT - SANT ISIDRE

7º ACCÈSSIT- ILLES CANÀRIES - TRAFALGAR

8º ACCÈSSIT- MARIÀ BENLLIURE PATERNA

8º ACCÈSSIT- BOSSERIA - TROS ALT

8º ACCÈSSIT - COSTA I BORRAS - A. D'ARAGÓ

9º ACCÈSSIT - VICENT SANCHO TELLO - CHILE

9º ACCÈSSIT - HIERROS - JUAN BTA. PERALES

9º ACCÈSSIT - L'ELIANA - CID

10º ACCÈSSIT - SANT JOSEP DE LA MONTANYA

10º ACCÈSSIT- FRANCESC CLIMENT - URUGUAY

10º ACCÈSSIT - DUC DE GAETA - P. FARNALS

- SECCIÓ NOVELLS INFANTILS

EXTRAORDINARI RAÜL ALAPONT

SANTA Mª MICAELA - MARTÍ L'HUMÀ

AUTOR: MANUEL ANDRÉS I ZARAPICO

1º SUECA - LLITERAT AZORIN

2º EL SEQUER ALFAFAR

3º PL. SANT BULT JOAN

4º FRA PERE VIVES - BILBAO - M. THOUS

5º MÚSIC ESPÍ - GRAVADOR FABREGAT

6º ANDRES PILES - SALVADOR TUSSET

7º BARRI BETERÓ

8º DR. OLORIZ - ARQUEBISBE FABIAN I FUERO

9º ISABEL LA CATÒLICA - C. AMORÓS

10º NORT - DR. ZAMENHOFF

ACCÈSSITS

1º LLUÍS LAMARCA - VELÀZQUEZ

2º PRIMAT REIG - SANT VICENT DE PAUL

3º CARRERA MALILLA - ING. BENLLOCH

4º PL. EUROPA I VOLTANTS ALDAYA

5º SERRANS - PL. DELS FURS

6º COLINES DE ST. ANTONI - AZAHARS

7º SALAMANCA - COMTE ALTEA

8º DR. PESET ALEIXENDRE - GUILLEM FERRER

9º SANTA RITA ALDAYA

10º CAMÍ VELL DE TORRENT

- SECCIÓ REGNE DE VALÈNCIA

EXTRAORDINARI DIPUTACIÓ

ÀNGEL DE L'ALCÀSSER - TORRENT

AUTOR: FERRAN MARTÍNEZ I GARCIA

1º PL. EUROPA I VOLTANTS ALDAYA

2º COLÒNIA ALDAYA

3º EL SEQUER ALFAFAR

4º EL CHARCO CATARROJA

5º MARIÀ BENLLIURE PATERNA

6º EL RABAL CATARROJA

7º L'ALBUFERA CATARROJA

8º SANTA RITA ALDAYA

9º L'AMISTAT ALFAFAR

10º COLINES DE ST. ANTONI - AZAHARS ST. ANTONI BENAGÉBER