Opinión

'Per mitjà de' l'artista faller

No sempre sabem per què es fan realitat els reptes. A voltes, si ixen bé, les persones o instruments promotors queden en l’anonimat. Si, contràriament, són fets que fracassen, de seguida es busca als qui els han originat. En els dos casos, la locució preposicional ‘per mitjà de’ ens mostra el que fa possible que s’arribe a un fi. Significa també com, servint-se d’una ferramenta, s’arriba a una acció.

En estos dies de festes en la capital i en moltes poblacions valencianes, mirarem un gran nombre de cadafals. No obstant això, tal vegada, no siguem capaces ni capaços d’entendre ‘per mitjà’ de qui s’han creat. Ells són els artistes, hòmens i dones, que realitzen durant un any un treball impagable. Ho dic amb coneixement de causa perquè he tingut la sort d’estar prop dels tallers d’algunes de les persones que admire com ara: Emilio Miralles, Alfredo Ruiz, Víctor Valero, Manolo Martín, Rafa Ferrando, Filiberto Pons, Víctor Navarro o Vicente J. García, entre d’altres. Tanmateix, m’entristix que l’administració continue sense entendre realment una professió que s’esgota i una Ciutat Fallera que es diluïx. La classe política no deixa de tirar-los flors, però ells no necessiten paraules boniques sinó un suport efectiu. El temps passa apressa i les solucions no arriben. El fet que destacats artistes que participen de la secció especial, com Pere Baenas o Vicente Martínez, es retiren resulta molt simptomàtic.

Si els artistes no són suficientment valorats, encara ho són menys els qui treballen en els tallers per a ells. “Per mitjà” dels equips artístics formats per pintors, fusters, escultors i uns altres les falles existixen. Així i tot, mai tenen noms propis.

En últim lloc, estan aquells que dissenyen els materials literaris que envolten la falla. Són els escriptors i les escriptores que fan versos. ‘Per mitjà’ dels textos que posen en les falles i desenrotllen en els llibrets, s’acaba d’entendre el significat del cadafal. Alguns en són premiats, encara que la majoria de la gent els desconeix. Després, estan els que ho fan per a les falles de categoria inferior i dels quals no es parlarà mai.

En definitiva, la part artística de la festa fallera no és sempre ben coneguda i valorada. Així que no hem d’oblidar ‘per mitjà de’ quines persones es fan reals les falles. Tota llum té una part amagada que també il·lumina.