L'Ajuntament de Requena i Caixa Popular han posat en marxa la targeta solidària, una iniciativa per a ajudar a les persones amb pocs recursos o més vulnerables de la població. Els usuaris de la targeta podran realitzar les seues compres en els comerços locals i així cobrir les seues necessitats bàsiques. L'ajuntament té entre els seus objectius fer compatible el model de protecció social dels col·lectius en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió, amb el foment de l'economia local, a través de la potenciació del comerç com a mecanisme per a canalitzar les ajudes a les persones amb menys recursos de la població. Caixa Popular cerca generar impacte social a la Comunitat Valenciana, amb especial incidència a les zones en les quals es troben situades les seues oficines. Des de la seua implantació a Requena coopera amb les entitats públiques i privades per a promoure el desenvolupament comercial i social de la zona.