Aldeas Infantiles SOS ha llançat AcogES+, un projecte d’acolliment familiar especialitzat amb dedicació exclusiva que suposa una opció de convivència familiar per a xiquets, xiquetes i adolescents tutelats amb necessitats o circumstàncies especials i grups de germans. Finançat pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 amb fons Next Generation de la UE, tindrà una duració de tres anys i arribarà almenys a 60 xiquets, xiquetes i adolescents.

El projecte AcogES+ posat en marxa per Aldeas Infantiles SOS tracta de donar resposta a xiquets, xiquetes i adolescents tutelats que per les seues circumstàncies personals o familiars precisen d’una dedicació especial que els fa difícil accedir a una família d’acolliment. L’acolliment especialitzat amb dedicació exclusiva és una modalitat d’acolliment familiar en la qual existeix una vinculació contractual i compensació econòmica, ja que les característiques dels xicotets requereixen tot el temps dels pares d’acolliment, que poden així atendre adequadament estes necessitats especials en un ambient familiar afectiu, estable i socialitzador.

«Malgrat l’alta motivació i compromís que presenten estes famílies, necessiten suport. Des de Aldeas Infantiles SOS ens encarreguem que compten amb la preparació, la formació i l’acompanyament indispensables per al bon curs de l’acolliment», afirmen des de l’organització d’atenció directa a la infància.

AcogES+, que s’estendrà durant tres anys, oferirà una família d’acolliment a grups de germans en els quals hi haja algun menor de sis anys i a xiquets i xiquetes majors de sis anys amb problemes de salut, necessitats educatives especials, dificultats emocionals o d’adaptació. Quant a les famílies acollidores, de la valoració i la proposta de les quals s’ocuparà Aldeas Infantiles SOS, no serà requisit indispensable una especialització acadèmica, però sí que hauran de disposar d’una capacitat de vinculació i de reparació del mal que hagen pogut patir els xiquets i xiquetes acollits.

«Es tracta d’un projecte pilot l’objectiu del qual és valorar la bondat d’esta nova modalitat de cura alternativa perquè el xiquet, xiqueta o adolescent sota una mesura de protecció viva sentint-se volgut i protegit, al costat dels seus germans, en una família que, amb dedicació especial i contínua, ves-li en tot moment pel seu benestar», expliquen des de l’organització, on estan convençuts de l’impacte positiu d’aquesta mena d’acolliment. «Confiem que, en els pròxims anys i igual que ocorre en molts països del nostre entorn, es convertisca en una opció vàlida perquè molts xiquets, xiquetes i adolescents puguen créixer en un ambient familiar protector».

Des de la seua preparació, les famílies comptaran amb el suport d’un equip professional d’Aldeas responsable de l’acompanyament i supervisió del procés d’acolliment i de la coordinació amb els serveis socials.