Cavalcades

Las Fallas de Gandia unifican las cabalgatas mayor e infantil para el próximo ejercicio

Toni Álvarez Casanova | Gandia 2019-04-01 La medida fue aprobada en el segundo Congrés Faller junto a la eliminación de los premios a carroza y comparsa

La Falla

Xavier Aliaga 2017-09-30 L a meua família arribà a Xàtiva a finals dels 70. Abans, per motius de faena del pare, havíem viscut a Madrid. Als pocs mesos, potser com una manera d'integrar-se, els pares ens apuntaren a la falla de la Plaça Sant Jaume. Una gran decisió, escolteu. D'aquella època recorde