El pròxim dilluns s'obri el segon període de matrícula per als exàmens que convoca la Junta Qualificadora de Coneixement del Valencià. En esta ocasió, les proves corresponen als nivells B2 i C2 i la matrícula es podrà realitzar fins al 16 de setembre.

Les persones matriculades a les proves de la JQCV s'examinaran de totes habilitats lingüístiques, d'esta manera desapareix el caràcter excloent de la prova, com ocorria abans.

En este segon període, el 26 d'octubre es faran les proves de la primera part del C2; el 9 de novembre serà el torn de les corresponents al certificat B2 i el 16 de novembre es farà la segona part del C2.

El procés de matriculació serà totalment telemàtic i el pagament de taxes es podrà efectuar mitjançant targeta de crèdit o de dèbit, per a fer-ho més àgil i accessible. Cal recordar que el pagament de manera telemàtica suposa una bonificació del 10 % de la taxa.

Els aspirants no estan obligats a superar en cada àrea el 50 % de la prova, sinó que obtindran la qualificació d'apte si en la puntuació global de totes les àrees, tenint en compte el pes de cada una, tenen un mínim del 60 % superat.

Una ltra de les novetats d'estes proves és que, igual com va ocórrer en el C1, al nivell C2, Per tal d'agilitzar el procediment de la prova, a la primera jornada dels nivells C1 i C2 s'avaluarà l'àrea d'expressió i interacció oral. Per tant, la segona jornada es destinarà exclusivament a l'àrea d'Expressió i Interacció Escrita. Este canvi suposa una distribució més equilibrada del temps per als aspirants en les dues jornades.